Třídění elektroodpadu v EU – jak si vede ČR v porovnání s jinými zeměmi? 

18. února 2021

Jak se jednotlivým evropským zemím daří třídit elektroodpad, jaká je definitivní podoba nového unijního rozpočtu na období 2021–2027 a jak postupné bohatnutí ČR ovlivní spolufinancování projektů ze strany EU? Nejen o těchto tématech se dočtete v únorovém vydání Měsíčníku aktualit z EU, připraveném jako vždy našimi analytiky.     

V třídění elektroodpadu jsou v EU nejúspěšnější Chorvaté – daří se jim recyklovat až 80 %. Unijní průměr je přitom 40 %. Naopak na Maltě je to pouze 20 %. Česká republika se řadí k mírnému nadprůměru, ročně se zde vytřídí necelá polovina elektronického a elektrického odpadu. Nejčastěji se recyklují pračky a ledničky, výrazně méně často pak malé domácí spotřebiče, počítače, tiskárny nebo fotovoltaické články. Změnu by mohl přinést plán Evropské komise zavést v EU při prosazování oběhového hospodářství „právo na opravu“ a lepší informovanost o uhlíkové stopě výrobků.

ČR získá na oživení ekonomiky po pandemii jako jediná země EU pro období 2021–2022 méně peněz než na rok 2023. Rychlost, s jakou země může využít finanční prostředky z RRF (Recovery and Resilience Facility) k zmírnění dopadů pandemie, přitom hraje klíčovou roli. Konkrétně jde o 3,301 mld. eur pro období 2021–2022 a 3,444 mld. eur pro rok 2023. ČR se vymyká (tentokrát však pozitivně), také pokud jde o alokaci ve prospěch kohezní politiky: v porovnání s podobně ekonomicky vyspělými zeměmi či zeměmi s podobným počtem obyvatel je alokace pro ČR výrazně velkorysejší. Celkem jde o 19,308 mld. eur. Přehledu alokací pro jednotlivé kapitoly a programy Víceletého finančního rámce a Next Generation EU (v jejich definitivní podobě) věnujeme rubriku Hlavní téma na str. 7–10.

Se zvyšujícím se bohatstvím ČR a jejích regionů klesá podíl spolufinancování projektů ze strany EU. V období 2021–2027 to v rozvinutých regionech znamená snížení z 50 na 40 %. ČR se podařilo vyjednat ponechání 85% podílu evropského financování v méně rozvinutých regionech, v nové kategorii tzv. přechodových regionů pak bude podíl EU činit 70 %.

Podrobnosti k uvedeným zprávám a řadu dalších informací se dozvíte v novém vydání Měsíčníku aktualit z EU, který je vám volně k dispozici zde

Mohlo by vás ještě zajímat