Kateřina Kvitová představuje první služby otevřeného bankovnictví – systému, který má změnit svět peněz.

 

Aplikace, s jejíž pomocí jednoduše a rychle ovládáte účty z různých bank. Automatické párování plateb a ověření totožnosti zákazníka. Digitální placení bez karet. Vítejte v nové éře.

O tom, že od letošního ledna se začal svět financí nenápadně, pomalu, ale jistě měnit k nepoznání, jsme tu už několikrát psali. V lednu totiž vešla v platnost evropská směrnice s  názvem PSD2, která rozhodla, že údaje na vašem účtu nepatří bance, ale vám.

Co to znamená?

Znamená to, že když si o to požádáte, může se k údajům na vašem účtu dostat třeba firma, která naprogramovala šikovnou aplikaci, jež umí z vašeho účetnictví poznat, kde zbytečně utrácíte. Zkrátka někdo, kdo nabízí smysluplný způsob, jak s vašimi finančními daty naložit.

Směrnice PSD2 takovým firmám, jež mohou pracovat s finančními daty na účtu, jejž máte u vaší banky, říká Třetí strany. Třetími stranami mohou být podle PSD2 buď konkurenční banky, nebo firmy zcela mimo bankovní sféru. Musí však splnit jednu zásadní podmínku – získat speciální licenci, jejíž poměrně náročné podmínky určuje jak PSD2, tak i Česká národní banka. PSD2 nařizuje všem evropským bankám, že musí od ledna letošního roku Třetím stranám

zpřístupnit finanční data svých klientů. Tedy pokud o to oni sami požádají nebo k tomu dají souhlas.

Změny, které směrnice PSD2 nařizuje, spadají pod koncepci známou jako otevřené bankovnictví. Ta otevírá dosud konzervativní bankovní svět éře digitalizace a sdílených dat. Klíčovou roli zde hraje ještě jedna zkratka – API. To je termín používaný vývojáři softwaru a označuje jakousi „zásuvku“ na přenos dat. V našem případě finančních dat bankovních klientů. Proto PSD2 nařizuje bankám nabídnout své API Třetím stranám. A skrze ně zpřístupnit – na žádost klienta – Třetím stranám klientská data. Otevřené bankovnictví už nyní nutí banky k rozsáhlým a odvážným inovacím. A ty podle odborníků vyvolají boom dalších odvážných inovací ve všech oborech průmyslu a podnikání.

Možná vás to překvapí, ale ve vývoji otevřeného bankovnictví předběhla jedna tuzemská banka víceméně celý svět. Tou bankou je Česká spořitelna. Podle studie renomované agentury Innopay patří v otevřeném bankovnictví mezi naprostou globální špičku.

A jaké služby otevřené bankovnictví České spořitelny nabízí? 

Žena pracující na tabletu

Automatické párování plateb: Proč trávit život hledáním?

Začneme automatickým párováním plateb. Pokud dnes potřebujete ve své firmě zjistit, zda už byla uhrazena faktura číslo 12345, zřejmě na to jdete běžným postupem: vaše účetní pátrá v transakční historii internetového bankovnictví, pak se dívá do ERP systému a po čase zjistí, že k faktuře 12345 patří platba z minulého pátku.

Máte-li však systém pro automatické párování plateb, stáhnete si přes API České spořitelny celou firemní transakční historii ve formě dat. A ta data si následně prohlédne
nějaký chytrý software, který najde platbu k faktuře 12345 během zlomku vteřiny. A rovnou může dohledat platby k desítkám nebo stovkám dalších faktur.

„Vedle transakční historie si můžete do svých účetních systémů natáhnout přes naše API
i aktuální směnné kurzy,“ doplňuje Kateřina Kvitová, senior sales manažerka z týmu otevřeného bankovnictví České spořitelny.

 

Ověřování totožnosti zákazníků: Když musíte ověřovat a nechcete obtěžovat

Další službou je digitalizované ověřování identity klientů pomocí API. Vedle dat, která jsou banky podle PSD2 povinny předávat Třetím stranám, se mohou banky a jejich korporátní klienti nebo případně Třetí strany dohodnout na předávání dalších údajů přes API – například jména, příjmení, data narození – samozřejmě opět pouze se souhlasem klienta, myšleno fyzické osoby. Velké banky disponují údaji o totožnosti miliónů svých zákazníků. Zároveň banky od nástupu internetového bankovnictví vyvinuly a zdokonalily systém, jak ověřit totožnost klienta, který se snaží přihlásit do aplikace.

Česká spořitelna je největší bankou u nás a internetové bankovnictví u ní má 1,6 milionu lidí. Její databázi a technologie ověřování identity může využít řada firem, které se potřebují ujistit o pravé identitě svého zákazníka. Typický příklad jsou dodavatelé energií. U nich to funguje následovně: Člověk, který chce uzavřít smlouvu s plynárenskou
společností, si na jejích webových stránkách vybere tarif, vyplní formulář a web mu vygeneruje smlouvu v PDF. Pak se však musí osobně dostavit na pobočku, kde ukáže občanku a vlastnoručně se podepíše.

„Kdyby ta plynárenská společnost používala naši službu, měla by na svém webu tlačítko
s logem České spořitelny. Kdykoli se tam objeví zákazník, jenž zároveň používá naše internetové bankovnictví, stačí mu na to tlačítko kliknout a ono ho přesměruje na web Spořitelny. Tam projde přihlašovací procedurou a pak se jej systém zeptá, zda souhlasí s ověřením své totožnosti plynárenskou společností. Dá-li souhlas, plynárna si od nás stáhne přes API jeho jméno, příjmení, datum narození a případně další identifikační údaje. A je hotovo,“ vysvětluje Kateřina Kvitová.

Zákazník si ušetří cestu na pobočku, plynárenská firma ušetří za papírování a časem třeba i za několik poboček.

Kateřina Kvitová z týmu Otevřené bankovnictví České spořitelny

Kateřina Kvitová patří do týmu otevřeného bankovnictví České spořitelny. "Všímáme si, že do České spořitelny přicházejí noví korporátní klienti, protože se dozvěděli, že máme dobré API."

Placení přes API: Jde to i bez karet

Jednou z hlavních předností otevřeného bankovnictví je možnost využít bankovní API k jednoduššímu a rychlejšímu placení. Například při nákupech v internetových obchodech.

Díky PSD2 nyní může e-shop, pokud má licenci Třetí strany, provést jednorázovou platbu přímo z účtu nakupujícího klienta,“ vysvětluje Kateřina Kvitová. To bude součástí nové služby, již Česká spořitelna chystá.  Kateřina Kvitová zatím nechce prozradit detaily, pouze říká, že to opět celé začíná v online bankovnictví Spořitelny. „Tam klient udělí souhlas, že daný e-shop může provádět jednorázové platby z jeho účtu. Od té doby má nakupování na onom e-shopu jednodušší. Prostě jen vybere zboží, klikne na tlačítko a e-shop za něj provede platbu,“ vysvětluje Kvitová. Nakupující už tedy nebude muset při každé platbě dávat souhlas bance s iniciací platby. Stačí, aby souhlas udělil jen jednou. Pak platí 90 dní. Pokaždé se však bude muset přihlásit do internetového bankovnictví a jednoduše v něm autorizovat platbu v již předvyplněném platebním příkazu.

Každého asi napadne, že dříve či později ztratí většina zákazníků přehled o tom, kolika e-shopům z různých koutů světa takto otevřeli přístup na svůj účet a povolení poslat z něj peníze... „Na to jsme ve Spořitelně samozřejmě mysleli. V internetovém bankovnictví mají klienti novou záložku s názvem Správa Třetích stran, kde uživatel vidí všechny Třetí strany, jimž tohle povolení udělil. To povolení jim může kdykoli odebrat" doplňuje Kvitová.

Skeptik by ovšem mohl říci, že placení přes API nic tak světoborného není. Jistě, zaplatit za nákup na internetu bude o trošičku jednodušší a rychlejší. Ale nebude to nakonec jen kosmetická změna, kterou zákazníci neocení? „Mému synovi je 9 let a zrovna nedávno jsme spolu něco nakupovali na internetu. Zajímalo ho, jak se platí kartou. Sledoval, jak vyplňuji šestnáctimístné číslo, datum platnosti, CVC kód, pak mi přišla autorizační esemeska a já z ní opisovala další kód – a on jen suše utrousil: „Jéžiš, to trvá tak dlouho...“  Což je typické.  Z výzkumů máme ověřeno, že mladí chtějí platit rychle, bez zdržování a jsou ochotni za to obětovat část svého soukromí. Na rozdíl od starších generací, které jsou v tomto ohledu opatrnější.“

Ocení to tedy příslušníci nastupující generace, pro něž bude rychlé a nekomplikované placení možná tím, co rozhodne, zda v tom či onom e-shopu nakoupí nebo půjdou jinam. Zde by ovšem mohl náš skeptik říci, že placení přes API, tak jak je nastavila směrnice PSD2, očividně využijí pouze firmy, které obchodují s koncovým zákazníkem. Je to tím, že PSD2 umožňuje poslat přes API pouze jednorázovou platbu. Korporátní sektor však potřebuje provádět hromadné platby. „Proto připravujeme systém placení přes API, který je navržený speciálně pro firemní sektor a hromadné platby umožní. Bude to API, jež nabídneme svým klientům, a už se nebudeřídit směrnicí PSD2, ale smlouvou, kterou spolu uzavřeme,“ konstatuje Kateřina Kvitová. 

Žena píše na mobilním telefonu

Multibanking. Jednoduché ovládání více účtů z různých bank

Zatím poslední službou z oblasti otevřeného bankovnictví, kterou Spořitelna
v dohledné době chystá, je multibanking. Rychlá a přehledná aplikace, v níž můžete sledovat a spravovat všechny své účty v různých bankách. Něco takového na trhu dlouho chybělo, protože až do zavedení PSD2 nebyly banky ochotné povolit nějaké cizí aplikaci přístup k účtům svých klientů. Ani kdyby to sami klienti chtěli.

Takže je nutné přihlásit se zvlášť do internetového bankovnictví banky X a pak do internetového bankovnictví banky Y a pak do banky Z a tak dále. Přesněji řečeno, programy, jimiž ovládáte více účtů z více bank, už existují, ale jsou pomalé a těžkopádné, protože musí překonávat zmíněná omezení. Chystaný multibanking České spořitelny by se ovšem neměl omezit pouze na jednoduché ovládání účtů různých bank, součástí bude i služba, která má nabízet uživatelům náhled na prognózy České spořitelny, na vývoje kurzů a rešerše z oblastí trhu, které je zajímají. A kdy se má multibanking spustit? Až budou ostatní banky na českém trhu připravené se k němu připojit. Z logiky věci se to bez nich neobejde. „Kdyby byly API ostatních bank na českém trhu k dispozici, náš multibanking by už touto dobou běžel. Momentálně jsme však v otevřeném bankovnictví daleko před ostatními, mimo nás v něm pokročily jen menší banky. Ty velké se přidají až později,“ vysvětluje Kateřina Kvitová.

Od chvíle, kdy evropská směrnice nařídila bankám otevřít své API, uplynulo sice už půl roku, jenže bankám, které s tím pořád otálejí, vlastně nic nehrozí, protože ani v PSD2, ani v českých zákonech za to nejsou stanoveny žádné zvláštní sankce. Nehrozí jim nic, až na jednu věc. „Všímáme si, že do České spořitelny přicházejí noví korporátní klienti, protože se dozvěděli, že máme dobré API. Zakládají si u nás firemní účty a jednají s námi o dalších bankovních produktech,“ chlubí se Kateřina Kvitová 

Kdyby vás zajímalo, co ony nové klienty na České spořitelně přitahuje, přijďte se na to podívat zblízka na stránce developers.erstegroup.com.

A nenechte se zmást anglickým názvem, mluví se tam česky.

 

Mohlo by vás ještě zajímat