Jaká jsou nová pravidla vztahu mezi EU a Velkou Británií?

13. ledna 2020

Od 1. ledna 2021 se vztahy mezi EU a Velkou Británií řídí Dohodou o obchodu a spolupráci, kterou se podařilo dojednat symbolicky 24. prosince. Velká Británie přestala být členem celní unie a jednotného trhu EU. Dojednané podmínky vzájemného obchodování jsou však pro obě strany v mnohém výhodnější, než jak by tomu bylo v případě obchodování podle podmínek Světové obchodní organizace. Dokument upravuje také spolupráci v oblasti dopravy, energetiky, rybolovu, sociálního zabezpečení, boje proti změně klimatu či bezpečnosti občanů, pokud jde o rizika přeshraniční trestné činnosti a terorismu. Dohoda obsahuje i pravidla pro samotné její dodržování: bude na něj dohlížet Rada partnerství.

V reportu, který je zde volně ke stažení, přinášíme stručný obsah čtyř pilířů dohody s přehledem nejdůležitějších změn, se kterými musí firmy i jednotlivci od 1. ledna 2021 počítat.  

Mohlo by vás ještě zajímat