Jak to vypadá s konkurenceschopností ČR a jak se jí daří využívat průmyslové roboty?

25. února 2021

ČR má dlouhou průmyslovou tradici a v současnosti je druhou nejprůmyslovější zemí v Evropě. Český průmysl se na výkonu ekonomiky podílí 29 %, pokud však jde o počet průmyslových robotů, patří země k podprůměru. Zatímco například v sousedním Německu využívají 346 průmyslových robotů na 10 tisíc zaměstnanců ve zpracovatelském průmyslu, v Česku je to pouze 147.

Hodinové náklady práce ve zpracovatelském průmyslu jsou na třetinové úrovni Německa, i tak už ale v mnoha případech předčily hodinové náklady práce robota. Většímu zapojení robotů nahrávají i další skutečnosti: v Česku je stále nízká produktivita práce na odpracovanou hodinu (dosahuje 3/4 průměru EU a 2/3 úrovně Německa) a počet volných pracovních míst stále převyšuje počet uchazečů o zaměstnání. Podle projekce Českého statistického úřadu má navíc počet obyvatel v produktivním věku (od 15 do 64 let) v budoucích letech klesat – do roku 2050 o výrazných 761 tisíc.

Kam zaměřit pozornost, pokud chceme zvýšit konkurenceschopnost země a úspěšně čelit zmíněným trendům? Nabízí se například větší pracovní zapojení některých skupin obyvatel, jako jsou matky malých dětí či mladí lidé ve věku 15–24 let. Z druhé uvedené skupiny v ČR pracuje 30 % členů, zatímco v Německu je to o 20 % víc, mimo jiné díky studentským praxím v podnicích. Významnou změnu ale mohou přinést především možnosti související se vzděláváním a využíváním moderních technologií. Vedle pokračující digitalizace a robotizace jde především o podporu celoživotního vzdělávání, umožňující pružněji reagovat na změny na trhu práce a zvyšovat aktuálně požadované schopnosti a kvalifikace. Dále je to posilování vlastní značky a schopnost najít koncové zákazníky (tedy menší závislost průmyslu na subdodávkách koncovým výrobcům a vytváření větší hodnoty v produkčním řetězci) – a v neposlední řadě schopnost podchytit významné trendy a utvářet nové.

Podrobnější informace přinášíme ve speciálním reportu „Robotů není nikdy dost aneb Jak si stojí český průmysl“, který je volně k dispozici zde.   

Mohlo by vás ještě zajímat