International Desk České spořitelny pomáhá firmám i fyzickým osobám v přeshraničním obchodu

 

Zakládání účtů v zahraničí, vyjednávání o úvěru či zřizování dceřiných společností mimo vlastní zemi není něco, co bychom si během života běžně zařizovali. Existuje však způsob, jak si tyto věci výrazně usnadnit. Navíc servis útvaru s názvem International Desk není jen pro velké exportéry, jeho služby mohou využít všichni klienti nezávisle na své velikosti a oboru podnikání.

International Desk v České spořitelně funguje v podstatě jako její zahraniční oddělení: českým firmám a fyzickým osobám pomáhá navázat spolupráci s bankami ve středoevropském regionu – a stejně zpracovává i požadavky přicházející z jiných zemí. „Klientům jsme schopni zajistit bankovní služby v zahraničí, aniž by museli vstoupit na půdu cizí země, používat cizí jazyk a jednat se zahraniční bankou,“ vysvětluje Edita Záklasník Glajchová, International Desk Officer. Záležitosti, které toto oddělení vyřizuje, lze rozdělit do tří skupin: požadavky související s otevřením účtu, žádosti o úvěr a administrativní úkony.

Jste-li např. provozovatelem e-shopu a chcete, aby vaši zahraniční zákazníci mohli platit bez poplatků za zahraniční platbu a platby probíhaly rychleji, budete si potřebovat zřídit v dané zemi účet. Můžete se tam rozjet a začít si vše vyřizovat osobně, anebo se obrátit na International Desk, který vyřídí všechny náležitosti a účet vám zřídí na dálku. International Desk při tom spolupracuje buď se sesterskou bankou v rámci skupiny Erste, anebo s partnerskou bankou mimo skupinu. V obou případech vše probíhá na základě reciprocity a banka klientovi neúčtuje žádné náklady.

Významnou úsporu času i finančních prostředků klienta představuje možnost dodat zahraniční bance všechny potřebné údaje, nebo alespoň jejich většinu, přímo ze systému České spořitelny – odpadá tak jejich další ověřování. Další úsporu a urychlení celého procesu přináší také možnost pracovních překladů různých dokumentů, které mohou využít banky v rámci skupiny. (Za jiných okolností by byl vždy nutný úřední překlad.)

Edita Záklasník Glajchová, International Desk Officer

Edita Záklasník Glajchová, International Desk Officer

International Desk Officer jako uzlový bod přeshraniční agendy klienta

„K naší práci patří také vysvětlit případné odlišnosti mezi bankami. V zahraničních bankách se například často liší způsob výpočtu poplatků a jejich platba. Klientům tedy pomáháme se v nabídce lépe zorientovat,“ popisuje Edita Záklasník Glajchová. V takových případech vše vysvětluje při osobní schůzce nebo telefonicky, vždy tomu ale věnuje velkou pozornost. Mnohdy také klientům dokáže vyjednat v zahraničí podmínky na míru. Po celou dobu přitom jedná klient pouze s jednou osobou na International Desk, takže i pokud zahraniční banka vznese nějaký další požadavek ohledně potřebných údajů či dokumentů, klient je pouze předá na International Desk a ten je postoupí dál.

International Desk však pomáhá klientům řešit i složitější záležitosti, související například se založením dceřiné společnosti – opět jak českým firmám v zahraničí, tak zahraničním firmám v ČR. Kromě praktických služeb, jako je zřízení speciálního typu účtu pro složení základního kapitálu, poskytuje také obecnou informaci o tom, jak celý proces probíhá (právní poradenství poskytovat nemůže, odporovalo by to bankovní licenci). Pokud klient potřebuje pro svou dceřinou společnost v zahraničí úvěr, International Desk zprostředkuje kontakt na konkrétního bankovního poradce v regionu, kde firma sídlí. Výhodou je opět to, že bankéř už je se všemi okolnostmi díky International Desk předem seznámený, a jednání tak probíhá snáze a rychleji.

Poslední typ požadavku, který International Desk běžně řeší, úzce souvisí s institutem převzetí identity od jiného subjektu. Převzetí identity umožňuje zákon o praní špinavých peněz, který je v ČR stejný jako v sousedních zemích. Podle Edity Záklasník Glajchové jde obvykle o případ, kdy velká korporace potřebuje další produkty, k nimž je třeba podepsat smluvní dokumentaci: „Pokud je jednatel cizím státním občanem, který do ČR příliš často nejezdí, může International Desk zajistit ověření identity a podpis smluv v jeho vlastní zemi – skrze sesterskou nebo partnerskou banku. Naopak českému klientovi předá International Desk Officer kontakt na kolegu v zahraniční bance.“

Edita Záklasník Glajchová, International Desk Officer

                 

Nadstandardní spolupráce s největším obchodním partnerem ČR

Mimořádně intenzivní a přínosná je spolupráce České spořitelny s bankami v Německu, které je největším obchodním partnerem ČR a kam vedle Slovenska a Polska směřuje nejvíce požadavků klientů International Desk. Partnerskou institucí je v tomto případě S-CountryDesk, výbor německých spořitelen, přičemž jakýmsi „styčným důstojníkem“ pro obchodní spolupráci mezi oběma bankami je pobočka v Drážďanech. „Vzhledem k tomu, že Drážďany jsou blízko českých hranic a mezi oběma zeměmi je čilý obchodní styk, zřídila tamní pobočka kontaktní centrum pro českou klientelu a zaměstnala dokonce několik českých bankéřek. Spolupráce mezi oběma bankovními domy probíhá velmi hladce, což svědčí o tom, že i mimo skupinu Erste Česká spořitelna umí svým klientům dodat celou řadu řešení,“ uzavírá Edita Záklasník Glajchová.

Mohlo by vás ještě zajímat