HOPI - Klíč k růstu jsem našel v synergii nabízených služeb

František Piškanin

Zakladatel firmy HOPI HOLDING a.s.

 

HOPI - Klíč k růstu jsem našel v synergii nabízených služeb

Fratišek Piškanin

S názvem HOPI se většina z nás setká nejčastěji na silnici. Typické zelené logo jedné z největších logistických firem ve střední Evropě na přívěsech nákladních aut doprovází slogan Don’t worry, be HOPI, což s nadsázkou vystihuje šíři služeb, které HOPI svým klientům poskytuje. Někdejší menší firma, která v 90. letech začínala s přepravou zboží do vznikajících obchodních řetězců, se postupně rozrostla až do podoby holdingu zastřešujícího několik oblastí podnikání včetně vlastní výroby a zemědělské činnosti. Pokud jde o logistiku, vedle samotné přepravy je to řada souvisejících služeb jako balíčkování a další zpracování produktů nebo administrace spojená s dovozem zboží ze zahraničí. HOPI je tak schopno svým klientům – z oblasti maloobchodu i výrobcům – dodat služby na klíč, případně jim zajistit stejný servis i v dalších několika evropských zemích, kde působí.   

O tom, co je nezbytné, pokud se má firma dlouhodobě udržet na vysoké úrovni, má její majitel a zakladatel František Piškanin jasno: je to komplexnost nabízených služeb, expanze a kvalitní pracovní síla. „Logistika dnes není jen o tom, že něco převezete z bodu A do bodu B. Poskytujete obrovský servis výrobcům i obchodníkům, kde dochází k určité synergii, která je pro všechny výhodná. Od začátku jsem měl vizi, že chci našim partnerům poskytovat komplexní služby, aby nemuseli spolupracovat s jednou firmou na suchém zboží a s dalšími na chlazeném, mraženém, na importu atd.“ V současné době je firma schopna odborně manipulovat například i s živými mořskými korýši, jako je humr. Dokonalá organizace všech úkonů ve dne v noci by samozřejmě nebyla možná bez rozvinutých informačních technologií a podnikových informačních systémů, které obvykle znamenají nemalé investice.

„Částky, které jsme investovali do IT, byly skoro nepředstavitelné.
V logistice je ale role informace v čase naprosto klíčová,“ 

FRANTIŠEK PIŠKANIN

V současné době poskytuje HOPI vedle České republiky své služby ještě v dalších čtyřech zemích: Slovensku, Maďarsku, Polsku a Rumunsku. „Chcete-li ustát ten tlak, musíte expandovat. Firma žije jen tehdy, dokud roste, jinak funguje setrvačností a pak je konec,“ říká majitel. HOPI pomáhá růst i Česká spořitelna, se kterou spolupracuje od roku 1996. „Je to, jako když otevřete kroniku a můžete se bavit o tom, co bylo před deseti, dvaceti lety. Něco jste spolu prožili a víte, jaký má ten druhý charakter. Stavěli jsme spolu především logistické areály, přičemž největší expanze probíhala v letech 1998–2005, kdy jsme každý rok investovali 300 až 600 milionů,“ přibližuje František Piškanin. Banka stála i za nákupem pozemku pro výstavbu logistického centra v Maďarsku.

Expanze se však netýká jen postupného dobývání zahraničních trhů, ale také holdingu jako takového: pod jeho křídla spadá značka Hollandia a Farma Otročín. Zatímco Hollandia vyrábí jogurty (a některé další mléčné výrobky), farma chová několik set krav a ovcí, jejichž mléko Hollandia při výrobě používá. Františku Piškaninovi se tak splnil sen mít i vlastní výrobky, které navíc jeho firma může rozvážet spolu s ostatním zbožím.

Kamiony společnosti HOPI na zasněženém parkovišti

V rámci všech svých aktivit klade HOPI důraz na ekologickou stopu: využívá například solární energii z panelů na střechách svých logistických center. Solární energie spolu s úsporným inteligentním osvětlením firmě umožňuje výrazně snížit produkci oxidu uhličitého v objektu i celkové provozní náklady. To je zvlášť důležité, uvědomíme-li si, že provozuje mimo jiné velké chladicí haly a mrazírny, kde je nutné udržovat celoročně teploty až minus 25 °C, takže účty za spotřebu energií by jinak mohly být astronomické. Pro životní prostředí je ale rovněž důležité, aby se zboží co nejrychleji a nejlevněji dostalo na koncové místo. Největší roli ve snížení nákladů za dopravu zatím hraje spotřeba nafty, životnost pneumatik a propojení dispečera s řidičem v zájmu optimalizace jízdní trasy. Firma ale pozorně sleduje také vývoj v oblasti alternativních pohonů – a dokonce se podílí na jejich testování v rámci spolupráce se švédskou značkou Scania, jejíž nákladní vozy používá.

Za základ všeho dosavadního úspěchu ale považuje František Piškanin zaměstnance, u kterých si cení především schopnosti dobře komunikovat a sounáležitosti s firmou. Je si dobře vědom i toho, že pomyslnou laťku v tomto směru nastavuje do značné míry on sám: „Budujete firmu a stále víc si uvědomujete, že jste nositelem něčeho, čemu se říká firemní kultura,“ zamýšlí se. Za svou práci získal už několik prestižních ocenění, například „Obchodní partner roku“ od firmy Procter & Gamble či „Podnikatel roku“ v soutěži Ernst & Young. „Když získáte takové ocenění, je to pocit ohromného zadostiučinění. Všechny nadnárodní firmy to vnímaly jako velké uznání a otevřelo nám to dveře k další komunikaci. Především ale vidíte ohromnou motivaci pro všechny lidi ve firmě, kterou to s sebou přináší,“ uzavírá úspěšný podnikatel.

Mohlo by vás ještě zajímat