Důvěryhodnější jednání i zakázky. Jak obchodní portál we.trade pomáhá firmám?

8. února 2021

Bude nový odběratel platit včas? Můžete obchodovat i s vyčerpanými pojistnými limity? Jak posílit důvěryhodnost firmy pro západoevropský trh? Na takové otázky přináší odpověď nová digitální obchodní platforma, která je nyní dostupná i v České republice. Zjistěte, jak může změnit obchodování i pro vaši firmu.

Česká spořitelna, ČSOB a Komerční banka se staly součástí nové platformy we.trade, která pomůže firmám zjednodušit a zrychlit obchodní transakce a obchodovat s jasně danými pravidly. Tím ale výčet výhod nekončí.

Platforma funguje také jako účinný nástroj proti kybernetickým podvodům, protože vylučuje manipulaci s čísly účtů nebo jinými údaji na fakturách. Všichni její členové navíc musí být nejprve schváleni bankou, takže podnikatelé mají jistotu, že jsou jejich obchodní partneři prověření.

We.trade pracuje s nástroji jako garantovaná platba, kdy závazek včasného zaplacení dodavateli přechází na banku, nebo smart kontrakt, který po splnění předem dohodnutých podmínek peníze automaticky odešle.

notebook a mobil s aplikací

Seniorní bankovní poradce Tomáš Varga z České spořitelny přirovnává sjednávání transakcí přes we.trade k tenisovému zápasu. Víte přesně, s kým hrajete a podle jakých pravidel. Vše je přehledné, srozumitelné a transparentní.

Jak we.trade pomohl českým firmám

V únoru 2021 se konala online konference, která we.trade představila ještě komplexněji. Zazněly tu i příklady z praxe, které ukázaly, jak si banky a firmy díky platformě poradily s krizovými situacemi.

U výrobce strojního zařízení například vznikal problém, kdy odběratel opakovaně hradil své závazky po splatnosti. Jejich zpětné vymáhání pak bylo časově náročné a přinášelo firmě administrativní zátěž. Řešení? Jakmile se obě firmy dohodly na automatickém hrazení přes we.trade, odpadla i agenda spojená s vymáháním neuhrazených pohledávek. Platby už probíhají včas a výrobce dopředu ví, s jakým cash flow může počítat.

Jiná, větší firma vyrábějící plastové materiály, trvala na 100% pojištění všech svých pohledávek. To ale zavrhl nejvýznamnější odběratel ze Španělska kvůli chybějícímu limitu pojištění. Tato patová situace bránila v uzavírání nových obchodů. Řešením byl přestup obou firem na we.trade, kde využily možnosti uzavřít spolu smart kontrakt s garantovanou platbou (Bank Payment Undertaking – BPU). Španělská banka odběrateli následně v řádu několika dní potvrdila garanci zaplacení a umožnila realizaci obchodů.

export - kontejnery

Do podobné situace se dostal i dodavatel strojního zařízení, jehož italský odběratel požadoval prodloužení doby splatnosti z 30 na 90 dní, nejspíš v souvislosti s koronavirovou pandemií. Český dodavatel s tímto požadavkem souhlasil za podmínky uzavření smart kontraktu s garantovanou platbou přes we.trade. Česká firma následně požádala svou banku o odkoupení pohledávky. I v tomto případě tak platforma oběma stranám zjednodušila obchodování.

Hledáte další příklady? Podívejte se na záznam konference.

Zkušenosti české firmy SpoluWorks

SpoluWorks je český výrobce přesných dílů pro hi-tech sektor. Tato společnost jako první v ČR zrealizovala své obchody přes we.trade. Manažer společnosti Ota Horák vysvětluje, v čem pro ně byla platforma užitečná:

„Jako firma silně exponovaná v leteckém průmyslu jsme v důsledku epidemie byli v loňském roce nuceni hledat nové obchodní partnery. Výhody platformy we.trade nám umožnily výrazně zrychlit akvizici nových obchodních partnerů – odpadl strach z toho, že nebude zaplaceno, a strach zákazníka z toho, že mu objednané zboží nebude dodáno.“

Jednou z opakovaně skloňovaných výhod platformy je právě vytváření bezpečných podmínek pro navazování nových obchodních vztahů. To se může hodit především v dnešní době, kdy firmy vzhledem k vysoce proměnlivému tržnímu prostředí musí rychle hledat nové obchodní partnery a trhy.

Příklady ze zahraničí

I v mezinárodním prostředí řeší platforma we.trade narušené dodavatelsko-odběratelské vztahy. Dodavatel nemá dostatečnou důvěru ve schopnost odběratele hradit včas pohledávky a odběratel zase nemůže reálně nabídnout lepší krytí svých závazků. Ať už kvůli chybějícímu cash flow, nebo kvůli tomu, že k financování dodávek nemůže z různých důvodů využít běžných bankovních nástrojů. We.trade v takových případech narovnává situaci stanovením jasných pravidel pro obě strany a vypořádáním závazků pomocí automatických nebo garantovaných plateb.

Jeden příklad za všechny uvádí we.trade na svém webu: nejmenovaný francouzský konglomerát (roční obrat kolem dvou miliard eur) chtěl rozšířit svou spolupráci se stávajícími menšími a středními podniky a navázat obchodní partnerství s novými. Požadoval však garanci pro všechny platby, ale konvenční řešení pomocí akreditivu bylo pro firmu příliš nákladné a neobratné. Řešením bylo opět zapojení všech firem do we.trade a financování pomocí garantovaných plateb. Všem účastníkům tak odpadla část administrativní zátěže a starosti spojené s managementem pohledávek.

Prevence kybernetických útoků na firmy

Platforma we.trade může rovněž zabraňovat kybernetickým útokům na firmy. Online bezpečnost je kvůli koronavirové pandemii pro firmy stále důležitější, počet útoků narůstá a přibývají nové druhy hrozeb. 

platební karta v klávesnici

Poradenská společnost Deloitte například zmiňuje, že švýcarské Národní centrum kybernetické ochrany v dubnu roku 2020 zaznamenalo 350 ohlášených kybernetických útoků (phishing, falešné webové stránky, přímé útoky na společnosti) oproti běžným 100–150.

V jednom případě se hackeři nabourali do počítačového systému švédského výrobce oděvů a změnili číslo účtu na vystavených fakturách. Peníze od zákazníků tak chodily na účet podvodníků, nikoliv společnosti.

Platforma we.trade minimalizuje riziko falešných transakcí a podvodných změn účtů. Pokud chce obchodník využívající platformu změnit nebo přidat číslo bankovního účtu, každá taková změna musí být napřed ověřena a potvrzena bankou dané firmy i jejího obchodního partnera.

Nizozemská firma zajišťující management chemikálií zase čelila kybernetickému útoku, který využíval impersonaci: podvodníci se v e-mailech zasílaných společnosti vydávali za dodavatele firmy a vyžádali si uhrazení faktur na alternativní IBAN účty. Teď tato firma přijímá faktury přímo přes we.trade, čímž je podvodné přepsání faktur vyloučeno.

Výhody we.trade podle zástupců bank

Tomáš Varga (ČS) zdůrazňuje, že we.trade výrazně usnadňuje hledání nových obchodních příležitostí. Odpadá situace, kdy firma nevěří novým trhům a ty zase nemají dostatečnou důvěru v ni. Nové obchodní partnery musí banka na platformu teprve pustit, jsou tedy prověření, a vy víte, s kým obchodujete. Navíc odpadá i zbytečné papírování.

„Můžete se více soustředit na obchod. Platforma je digitální, vše je výrazně bezpapírové a bez přidané administrativní náročnosti,” tvrdí Varga.

Tomáš Perger (ČSOB) vyzdvihuje minimalizaci rizik. We.trade podle něj velmi úspěšně funguje v boji proti nárůstu pohledávek po splatnosti, snižuje riziko nezaplacení, nedodání předem zaplaceného zboží i riziko podvodu. „Už na konci první vlny epidemie evidujeme zvýšený zájem o we.trade jako alternativu nebo doplnění k pojištění pohledávek, protože se ukázalo, že firmy měly vyčerpané pojistné limity, a nemohly tak dodávat zboží odběratelům,” uvádí Perger konkrétní důvod, proč u českých firem roste zájem o platformu. „Za mě je we.trade jednoznačně revoluce. To, co se díky technologii blockchain odehrává na trhu, zejména v trade finance, se neodehrálo za posledních 200 let,“ uzavírá Perger.

Tomáš Rak (KB) doplňuje, že portál „umožňuje partnerům, kteří přes něj uzavřeli obchod, krásně vidět průběh zakázky, a to ve všech krocích. Zároveň můžou sledovat firemní cash- -flow a řídit si ho tak, jak potřebují. Produkty, které na platformě existují, umožňují kupujícímu zaplatit později tím, že je poskytnuta garance banky. Naopak prodávající pak nemá problém souhlasit s takovým odkladem platby,” nastiňuje Rak základní princip, jakým we.trade vnáší vzájemnou důvěru do dodavatelsko-odběratelských vztahů.

Mohlo by vás ještě zajímat