Aktuální ekonomický výhled: Jak se bude vyvíjet HDP, nezaměstnanost a inflace?

23. července 2020

Čtvrtletník České spořitelny Ekonomika pod lupou přináší aktuální makroekonomický výhled na zbytek letošního roku s přesahem do let 2021–2022 v ČR i ve světě. Turbulence způsobené covidem-19 ovlivnily všechny hlavní makroekonomické ukazatele, světová ekonomika však spolu se začátkem třetího kvartálu začala pozvolna ožívat.

Produkce světové ekonomiky se letos značně propadne. V porovnání s lety 2008–2009 je ale tato krize jiná v tom, že její příčina je vnější (koronavirus). V období 2008–2009 byly příčiny krize ve finančním sektoru, což následně recesi výrazně prohloubilo a oddálilo oživení. Naopak ekonomické oživení po krizích z vnějších příčin bývá relativně rychlé (tvar „V“ nebo „U“). Totéž dnes potvrzují různé předstihové ukazatele, které již nyní naznačují zlepšení ekonomické situace.

Česká ekonomika se letos propadne o 7 %, k čemuž přispěje propad jak domácí, tak i zahraniční poptávky. Zhruba od poloviny letošního roku již ale dochází k pozvolnému oživení, které výrazněji zesílí v příštím roce. Růst HDP zůstane příznivý i v roce 2022, kdy se česká ekonomika vrátí na předkrizovou úroveň (dosáhne předkrizové úrovně reálného HDP).

Situace na trhu práce se zhorší, protože vzroste míra nezaměstnanosti a zpomalí mzdový růst. Před krizí byl ale v české ekonomice značný převis volných pracovních míst nad počtem dostupných uchazečů o zaměstnání. Ten přes lehké snížení stále trvá, a bude tak nárůst míry nezaměstnanosti brzdit. Trh práce se navíc začne od závěru roku 2021 znovu zlepšovat. Růst průměrné mzdy dočasně zrychlí (budou propouštěni lidé s podprůměrnými příjmy, což zvýší průměr mezd všech ostatních).

Inflace sice zpomalí a dostane se na začátku příštího roku pod inflační cíl, nicméně tento vývoj bude jen dočasný. Spolu s opětovným oživením vývoje ekonomické aktivity bude od druhé poloviny příštího roku postupně docházet k obnově inflačních tlaků.

Vzhledem k vývoji inflace, pozvolnému oživení české ekonomiky a květnovému poklesu sazeb o 75 bazických bodů již další změnu sazeb ČNB letos nečekáme. První zvýšení sazeb očekáváme v srpnu 2021, a to především z důvodu opětovného zesílení inflačních tlaků. Záležet ale bude na situaci okolo koronaviru a jeho ekonomických dopadů.

Vývoji kurzu koruny nedávno prospěl zlepšený sentiment na trzích, a ta proto k euru posílila. K posílení koruny by mělo dojít také ve druhé polovině letošního roku, kdy se do kurzového vývoje přenese ekonomické oživení ve světě a s ním související další zlepšení sentimentu na trzích. V příštích dvou letech bude koruna k euru postupně sílit, neboť tímto směrem bude působit růst sazeb ČNB a obnovená konvergence české ekonomiky k vyspělým zemím západní Evropy.

Rizika prognózy jsou obousměrná, nicméně vychýlená směrem dolů. Pokud by případná další vlna (vlny) pandemie byla opět spojena s omezením chodu ekonomik, zhoršilo by to růst HDP v letošním i příštím roce. Kurz by v takové situaci velmi rychle oslabil a na slabších hladinách by zůstal po několik měsíců. ČNB by na zhoršení makroekonomického vývoje pravděpodobně reagovala poklesem sazeb – a v závislosti na situaci eventuálně i uplatněním některého nekonvenčního nástroje.

Úplná verze prognózy včetně doprovodných grafů je volně ke stažení zde

Mohlo by vás ještě zajímat

Elektronika na tělo. Dokážou chytré doplňky zachraňovat životy?