Uzavíratelný koš a oddělené prostory. Co dělat, abyste ochránili pracoviště před koronavirem?

14. dubna 2020

 

Mimořádná opatření, která mají bránit šíření koronaviru, i nadále omezují chod firem v České republice. Společnosti, které nemohou poslat své zaměstnance domů, proto musí věnovat zvýšenou pozornost hygieně a dodržování fyzického odstupu. To ale není vždy snadné.

Ve Spojených státech nyní téměř 53 % obyvatel považuje open space za místo, ve kterém se koronavirus šíří velmi rychle. Vyplývá to z nedávného výzkumu americké společnosti Bospar. A 41 % z nich podle této studie dokonce uvedlo, že open space kanceláře vnímá jako ohnisko nákazy.

Téměř symbolicky vyšel krátce před plným propuknutím epidemie ve Spojených státech v deníku The Wall Street Journal článek, v němž redaktor Konrad Putzier napsal: „Po letech, kdy jsme se snažili natlačit pracovníky do čím dál těsnějších kancelářských prostor, si společnosti konečně začínají uvědomovat, jak se v nich mohou úspěšně šířit nemoci, jako je koronavirus.”

Putzier ale zároveň v článku cituje studii z roku 2017, která zkusila jednoduchý experiment: skupina výzkumníků sledovala šíření neškodného viru mezi dobrovolníky z kanceláře o 100 členech. Ukázalo se, že správné používání dezinfekčních sprejů, ubrousků a prostředků na ruce snižuje výskyt virů o více než 85 %.

To může být vodítkem pro řadu zaměstnavatelů, kteří se teď trápí úvahou, zda dokážou zajistit bezpečné prostředí ve své firmě a naráží při tom na problémy. Například ve stavebnictví nebo v supermarketech zatím mají zaměstnanci problémy se splněním požadavku na udržení dvoumetrového odstupu v rámci běžného pracovního procesu. Jiné firmy zase jen obtížně uvádějí některá základní hygienická opatření do praxe.

Moderní interiér pracovních prostorů

Co mohou udělat ředitelé firem, jejichž zaměstnanci dál chodí do práce?

1) Zkuste oddělit pracovní prostory a nechte zaměstnance využívat alternativní místnosti.

Dejte svým zaměstnancům možnost pracovat s požadovaným odstupem od ostatních, i kdybyste kvůli tomu měli dočasně přemístit všechny stoly a židle v kanceláři. V jedné místnosti by ideálně nemělo být více než pět lidí. Zvažte také vytvoření dočasných bariér, jako jsou rolovací tabule a posuvné či skleněné příčky.

2) Co nejvíce větrejte.

Otevřete okna a snažte se v místnosti často větrat. Berte přitom ale ohled na to, zda ostatním není zima. Pokud jsou vaše kanceláře klimatizované, vyvarujte se příliš nízkých teplot. Dosavadní studie totiž naznačují, že nízké teploty a malá vlhkost vzduchu podporují vznik respiračních onemocnění.

3) Pravidelně dezinfikujte pracovní stoly, telefony i klávesnice.

Na běžném pracovním stole se nachází 400× více bakterií než na záchodovém prkénku. I za normálních okolností je třeba ošetřit pracovní stoly alespoň jednou týdně, teď je vhodné frekvenci čištění zvýšit. Pokud nemáte dezinfekci, použijte tvrdé mýdlo a vodu. Pak setřete desku stolu papírovým ubrouskem, který hned vyhodíte do koše.

4) Připomínejte všem osobám na pracovišti, aby si pravidelně a důkladně myly ruce mýdlem.

Už pravděpodobně víte, že to patří mezi vaše povinnosti. Upozorněte ale ostatní, že je důležité mýt si ruce zejména po manipulaci se sdílenými předměty, jako je konvice na čaj, klika od dveří, firemní telefon, tlačítko výtahu nebo vypínač světla. Mytí rukou i nadále zůstává nejúčinnější prevencí před nakažením. 

Mytí rukou pod tekoucí vodou

5) Zajistěte dezinfekci na ruce, jednorázové papírové kapesníky a uzavíratelné koše.

Do uzavíratelných odpadkových košů vkládejte dostatečně velké a pevné plastové pytle, které lze pevně zavázat a u kterých nehrozí protržení. Směsný komunální odpad byste teď měli z hlediska ochrany pracovníků považovat vždy za odpad nebezpečný a podle toho přijmout další opatření.

6) Dohlížejte na nošení roušek, respirátorů či šátků.

I když sama Světová zdravotnická organizace prohlásila nošení roušek za zbytečné, většina epidemiologů a imunologů se domnívá, že jejich nošení smysl má. Jejich efekt je i psychologický: pokud se lidé ve vaší firmě bojí nakažení od lidí, kteří roušku nenosí, může to ovlivnit jejich schopnost v klidu pracovat.

7) Snažte se u svých zaměstnanců vzbudit důvěru.

Svůj plán, jak udržet pracoviště čisté a hygienické, byste podle Světové zdravotnické organizace měli konzultovat také s místními orgány veřejného zdraví. Ukažte svým zaměstnancům, že vaše pozornost nekončí u plakátů s návodem na mytí rukou, a berte v potaz jejich obavy a připomínky.

8) Domluvte se s klienty či obchodními partnery, že se budete informovat o nových případech nákazy.

Nastavte vzájemnou komunikaci tak, aby v případě fyzické schůzky nedocházelo k tomu, že se její členové nedozví o možném vystavení nákaze, pokud se později u někoho projeví.

9) Vyměňte pojem sociální distancování za fyzické distancování.

I Světová zdravotnická organizace začala používat pojem fyzické distancování. A to proto, že podle odborníků pojem sociální distancování nebo izolace navozuje lidem pocity úzkosti a zhoršuje jejich psychický stav.

Mladá žena v roušce ve vlaku

Zatím zůstává otázkou, jak dlouho budou mimořádná státní opatření ještě trvat. A během té doby nejspíš zjistíte, že je třeba k zaměstnancům přistupovat citlivě a individuálně. Stále platí, že je namístě vyslechnout obavy těch, kteří se opravdu bojí o své zdraví, a zjistit, zda jim můžete alespoň částečně vyjít vstříc vylepšením podmínek pracovního prostoru a omezením situací, kdy nedobrovolně přicházejí do blízkého kontaktu s druhými lidmi. 

Mohlo by vás ještě zajímat