Český trh s biopotravinami prudce roste

4. března 2021

Spotřeba biopotravin v České republice v posledních letech výrazně roste. Zvyšující se tuzemská poptávka po biopotravinách jde ruku v ruce se sílícím trendem zdravého stravování. Podle průzkumu agentury Ipsos je 80 % globální populace přesvědčeno o tom, že nejdůležitějším faktorem, jak si zajistit dobré zdraví, je konzumace správných potravin a nápojů. V ČR až třetina populace plánuje v budoucnu konzumovat více rostlinných produktů a téměř každý desátý občan omezil či z jídelníčku úplně vyloučil maso. I přes tyto trendy je však podíl biopotravin na celkové spotřebě potravin v ČR stále relativně nízký.

Celková spotřeba biopotravin v ČR v roce 2018 činila zhruba 4,4 miliardy korun, což představuje zhruba 33% nárůst oproti roku 2017. V celkové spotřebě potravin jde však stále o nepříliš významný podíl o velikosti cca 1,6 %. Biopotraviny z dovozu se na jejich celkovém obratu v ČR podílejí zhruba 47 %, přičemž největší podíl na tomto dovozu má Indie (33 %).

Rostoucímu zájmu o biopotraviny se přizpůsobují i obchodní řetězce, které jejich nabídku neustále rozšiřují či přímo nabízejí pod svou vlastní značkou. Maloobchodní řetězce (supermarkety, hypermarkety) jsou zároveň místem, kde Češi nakupují biopotraviny nejčastěji: 36 % biopotravin se prodá právě zde. Teprve s odstupem následují se 17 % prodejny zdravé výživy a biopotravin. Lidé si zvykli nakupovat biopotraviny také v některých drogerijních řetězcích, které tento sortiment nabízejí – jejich podíl činí 15 %. Prodej prostřednictvím e-shopů pak představuje 12% podíl. Zdaleka nejvíc biopotravin se prodá v hlavním městě Praze, a to zhruba dvojnásobně až čtyřnásobně víc než ve kterémkoli jiném regionu ČR. 

graf spotřeba biopotravin

Češi nejvíce kupují bio čaje a další zpracované potraviny

Co ze sortimentu biopotravin kupují Češi nejvíc? Největší zájem je o kategorii „Ostatní zpracované potraviny“ (41 %), kterou tvoří hlavně doplňky stravy, káva, čaj a hotové pokrmy (vč. dětské výživy). Druhou největší kategorií je „Mléko a mléčné výrobky“ (20 %), třetí pak „Ovoce a zelenina“ (17 %). Mezi komodity, u kterých je nabídka nedostatečná a nepokrývá poptávku, patří vejce, ovoce, zelenina a med. Samozřejmě je také řada biopotravin, které se v ČR produkují málo nebo téměř vůbec a musejí se dovážet – týká se to například olejů.

Ke konci roku 2018 bylo v ČR registrováno celkem 748 producentů biopotravin (11% meziroční nárůst). Zhruba 30 % těchto subjektů však svou činnost ve skutečnosti v roce 2018 vůbec neprovozovalo, a to zejména z důvodu nezájmu spotřebitelů či obchodních partnerů o zamýšlené biopotraviny. Nejvíc producentů biopotravin má obrat 100–500 tisíc korun (téměř 30 procent), následuje kategorie výrobců s obratem 500 tisíc až milion korun. Mezi největší české výrobce biopotravin patří Country Life, PRO-BIO, ČEROZFRUCHT, Sonnentor či OLMA.

graf podíl kategorií biopotravin na jejich celkovém obratu ČR

Na první příčce ve spotřebě biopotravin jsou Dánové

 jaký zájem je o biopotraviny ve světě a Evropské unii? Světový trh s biopotravinami v roce 2018 dosahoval obratu 97,6 miliardy eur (5% nárůst oproti roku 2017). Největší podíl na světovém trhu mají USA (42 %), následuje EU (39 %) a Čína (8 %). V EU má na obratu největší podíl Německo (28 %) a Francie (26 %). Podíl ČR dosahuje 0,4 %.

Z hlediska podílu biopotravin na celkovém trhu s potravinami v dané zemi zaujímá první pozici jak v rámci EU, tak celého světa Dánsko, kde podíl biopotravin na prodejích potravin celkově dosahuje 11,5 % (2018). Dále následuje Švýcarsko (9,9 %), Švédsko (9,6 %) a Rakousko (8,9 %).

podíl biopotravin na celkovém trhu s potravinami

Mohlo by vás ještě zajímat