České zemědělství: Jak si vede a kam směřuje?

 

 

 

Analýza České spořitelny podává ucelený přehled o současném stavu a vývoji zemědělského sektoru v ČR, věnuje se aktuálním trendům odvětví a neposlední řadě také navrhovaným objemům a struktuře dotací z fondů EU pro období 2021–2027. Součástí analýzy je rovněž odhad dalšího vývoje cen zemědělské půdy.

Celková produkce českého zemědělství v roce 2018 dosáhla 135 miliard Kč. Zisk sektoru činil 16,5 miliardy, což je ale podstatně méně než objem vyplacených dotací, který byl dvojnásobně vysoký (32,9 miliardy Kč). České zemědělství je tedy na dotacích silně závislé, přičemž struktura produkce se mění v souvislosti s rentabilitou výroby jednotlivých komodit a podmínkami pro získání podpory. Dochází tak ke snižování podílu živočišné výroby, zeleniny a ovoce ve prospěch pěstování obilovin, řepky olejky či kukuřice. Ze živočišné výroby si největší podíl na celkové produkci drží s 20 % mléko, což je současně jedna ze zemědělských komodit, ve kterých je Česká republika výrazně soběstačná.

V zemědělském sektoru je zaměstnáno přibližně 96 tisíc lidí, což je 2,4 % českých zaměstnanců. Jejich průměrný plat dosahuje 80 % průměrné české mzdy. Počet zaměstnanců v zemědělství po vstupu země do EU dlouhodobě klesal: mezi lety 2004 a 2016 se snížil o celých 32 %. Pro české zemědělství je charakteristický také vyšší věkový průměr pracovníků, to by se však pozvolna mohlo měnit s ohledem na zavádění moderních technologií do procesu živočišné i rostlinné výroby – ať už jde například o sofistikované dojicí roboty, nebo využívání dronů při monitorování zemědělských plodin.    

Analýza se dále věnuje navrhovaným objemům a struktuře dotací z fondů EU pro období 2021–2027 (tedy pro období příštího víceletého finančního rámce). Podle dosavadního návrhu by mělo dojít k poklesu finančních prostředků vyčleněných na zemědělskou politiku o 5 % proti předcházejícímu období (v běžných cenách). Pro ČR bylo vyčleněno 7,7 miliardy eur, z čehož 76 % má směřovat na přímé platby a 23 % na Program rozvoje venkova. Návrh počítá s větší flexibilitou pro členské země, které budou moci převést 15 % z přímých plateb na rozvoj venkova a 5 % opačně.

Ceny zemědělské půdy se podle společnosti Farmy.cz mezi lety 2004 a 2018 zvýšily téměř čtyřikrát na průměrných 24,09 Kč za m2. V loňském roce však došlo ke stagnaci a ani v nejbližších letech se další rychlý růst cen nepředpokládá, což by mohlo od investic do půdy odradit značnou část spekulativních investorů. Důležitým faktorem, který působí na výslednou cenu, je vedle kvality půdy a jejího umístění především potenciál využití pro nezemědělské (komerční stavební) účely.

Podrobnosti k těmto a dalším tématům najdete v analýze českého zemědělství, která je volně ke stažení ZDE.

Mohlo by vás ještě zajímat

Cvrčovická pekárna: Firma, jejíž chléb chutná jako chléb

Elektromobily: Kolik jich v příštích letech bude brázdit české silnice?

Nedostatek zdrojů: Cirkulární ekonomika aneb Nevyhazovat znamená vydělávat