Přechodné období brexitu končí.
Co se změní v oblasti platebních služeb?

29. prosince 2020

S koncem roku se blíží i chvíle, kdy Velká Británie definitivně opustí jednotný evropský trh a celní unii EU. Od ledna 2021 tak fakticky přestane být součástí Evropského hospodářského prostoru. Jaké změny nastanou v oblasti plateb a kde se můžou čeští podnikatelé rychle zorientovat v nových podmínkách? 

Po jedenácti měsících vyjednávání se nezadržitelně blíží den, kdy přestane platit volný pohyb osob, zboží a služeb mezi Velkou Británií a Evropskou unií. Končí doba, kdy se jednotlivé státy a podnikatelé mohli připravit na konec společného regulačního prostředí. Od 1. ledna 2021 už nebudou platit povolení udělená britskými orgány v zemích EU. To se podle Hospodářské komory ČR dotkne zejména oblasti finančních služeb, dopravy a audiovizuálních, mediálních či energetických služeb. Pojišťovací subjekty, banky, investiční podniky, obchodní systémy i ostatní poskytovatelé finančních služeb v Česku se proto musely do konce roku připravit na změny, které nastanou.

Co by měli čeští podnikatelé vědět?

Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR vypracovalo pro české podnikatele podrobného Průvodce k dopadům brexitu. Ten je určen všem, koho by se brexit mohl v následujících týdnech dotknout. Pokud stále máte pochybnosti o možných dopadech brexitu na vaše podnikání, naleznete zde všechny situace, které se na vaši aktuální činnost můžou vztahovat. Rychle tak zjistíte, jaká opatření byste neměli odkládat.

Svého průvodce nabízí i britská vláda v anglickém jazyce. Stačí v něm vyplnit odpovědi na několik otázek a rychle zjistíte, jaké kroky budete v lednu 2021 muset učinit, ať už z pozice občana Evropské unie, nebo firmy, jejíž činnost může brexit ovlivnit. Výhodou tohoto průvodce je, že je průběžně aktualizován.

 

Aktuální změny v oblasti platebních služeb v České spořitelně

Do konce roku působilo Spojené království v rámci platebních režimů SEPA bez jakékoliv změny. Díky tomu mohli zákazníci českých bank provádět bezhotovostní platby ve prospěch příjemce kdekoli v eurozóně za použití jednoho bankovního účtu a jednotného
souboru platebních nástrojů.

Od 1. ledna se však budou oba typy těchto transakcí řídit pravidly, která platí pro bankovní převody mezi státy mimo Evropský hospodářský prostor. Při SEPA transakcích, kterých se účastní poskytovatelé se sídlem ve Velké Británii, tak budou banky muset nově poskytovat úplnou adresu plátce a BIC kód banky příjemce, pokud to bude banka plátce výslovně požadovat.

Co se týče poplatků za platební služby, v České spořitelně proběhnou úpravy platebního styku do Velké Británie, Severního Irska a na ostrovy Jersey, Guernsey a Ostrov Man následujícím způsobem: 

Po brexitu se na přeshraniční platby do Velké Británie a z ní již nebude vztahovat regulace podle dokumentu č. 924/2009. Na jejím základě měly banky povinnost účtovat klientům stejný poplatek za platby v eurech do Velké Británie jako za platbu v rámci České republiky. Česká spořitelna však zachová stávající ceny za SEPA platby.

Platební příkazy budou klienti České spořitelny nově moci zadat s dispozicí OUR (všechny výlohy nad zadanou částku převodu bude hradit plátce) a BEN (všechny výlohy se budou srážet z částky převodu, včetně poplatků banky příjemce).

V rámci SEPA plateb zůstane rychlost zpracování odchozích plateb i rychlost připisování příchozích plateb stejná.

Ostatní platby v eurech se budou zasílat v souladu s aktuálním ceníkem a dle platných lhůt pro provádění platebního styku.

 

O dalších změnách a podmínkách našich služeb v důsledku brexitu vás budeme průběžně informovat.

Mohlo by vás ještě zajímat