5 inovací, které budou formovat společnost příštích 10 let

8. ledna 2021

Co očekávají vývojáři, vědci nebo zástupci velkých firem od dalšího vývoje inovací? To v červenci roku 2020 publikoval ve své studii americký think tank Pew Research Center. Výsledkem je souhrn předpovědí, který cituje myšlenky téměř sedmi set odborníků. Podívejte se na ty nejzajímavější z nich.

Velká část dotazovaných expertů věří, že nás v příštím desetiletí čekají důležité reformy v oblasti technologií a podnikání, které povedou k posílení demokratických institucí a které budou sloužit ve prospěch společnosti. Předpokladu, že technologie pomůžou výrazně zmírnit společenské problémy, věřilo až 69 % respondentů.

Většina expertů přitom počítá s inovacemi, které přinesou zásadní změny zejména v oblasti sociálních sítí, soukromí, bezpečnosti a také v boji proti dezinformacím. O jaké inovace půjde a jak ovlivní společnost?

1) Na sociální sítě dopadne vlna regulací

V příštích letech se začnou vyvíjet nové platformy, které se už nebudou spoléhat pouze na takzvaný surveillance capitalism – neboli kapitalismus dohledu. Tedy zpeněžení osobních dat, která byla získána sledováním pohybu lidí jak online, tak i ve fyzickém světě. Podle Doca Searlse, šéfredaktora odborného časopisu Linux Journal, se objeví mnohem lepší kanály, které umožní nové propojení nabídky firem s poptávkou zákazníků – a to bez algoritmů založených na behaviorálně cílené reklamě.

Společnosti vlastnící sociální média budou také více odpovědné za ochranu osobních údajů a bezpečnost uživatelů. Zodpovědnost bude vyžadována i od firem, které s daty uživatelů nakládají. Kenneth R. Fleischmann, profesor Texaské univerzity, přichází s myšlenkou takzvaných obchodních organizací, které by dohlížely na dodržování soukromí a regulaci.

2) Vzniknou další nástroje pro boj proti dezinformacím

Weby a aplikace budou obsahovat nové nástroje, díky nimž si každý okamžitě ověří jakoukoliv zprávu. Objeví se také lepší postupy, které lidem pomohou ohodnotit kvalitu informací. Například umělá inteligence se naučí rozpoznávat falešné zprávy, a to i v oblasti deepfaků – falešných fotek a nahrávek, které připomínají projev nebo činy konkrétních lidí. V souvislosti s umělou inteligencí se bude čím dál tím více řešit téma etiky.

V boji proti dezinformacím bychom se neměli spoléhat jen na technologie, ale hlavně sami na sebe. Prim bude hrát vzdělávání v oblasti digitální gramotnosti. Falešným informacím lze čelit i tím, že si budeme některá fakta ověřovat přímo na místě.

3) Proti kyberútokům se začne pojišťovat čím dál více firem

V příštích letech naroste význam pojištění kybernetických rizik, které má chránit ty, kteří se můžou stát obětmi počítačové kriminality. Zároveň vzniknou účinnější technologické nástroje pro ochranu soukromí.

Uživatelé také získají větší kontrolu nad prací s bezplatnými programy a aplikacemi. Každý by měl být informován o tom, že „cenu“ za přístup mohou představovat i jeho osobní údaje.

4) Vzroste míra občanského aktivismu

V oblasti veřejného dění a politiky se bude angažovat daleko více občanů – opět i díky digitálním technologiím. Nakládání s veřejnými prostředky a financování politických kampaní se stane transparentnějšími. Nastaví se nový systém online soudů a virtuální poroty, který usnadní rozhodování v občanských sporech.

Už nyní se po celém světě objevuje spousta takzvaných labů. Jde o nové komunity digitální éry – jako například living labs, social labs, edulabs, policy labs či fablabs – digitální dílny, ve kterých lze tvořit vlastní výrobky, například pomocí technologie 3D tisku, sdílet své nápady a vytvářet inovace. V budoucnu bude růst těchto míst dále pokračovat.

5) Zdravotnictví získá víc pozornosti

Zvýší se podpora duševního zdraví a na významu nabude také telemedicína a genové inženýrství – tématem bude třeba léčba rakoviny založená na úpravě DNA. V oblasti zdravotnictví se bude stále více využívat umělá inteligence.

V současnosti už také běží několik výzkumných projektů, které se zabývají monitorováním fyzického a duševního zdraví člověka. Jason Hong, profesor na Carnegie Mellon University, hovoří i o monitorování sociálního chování a jeho vlivu na zdraví jednotlivce.

Na budoucnost je třeba se připravit. Co nás čeká v oblasti vzdělávání?

Digitální gramotnost se budou děti učit už od toho nejútlejšího věku. Online vzdělávání se stane běžným. Školy se však zároveň zaměří na dovednosti STEM i STEAM. STEM představuje zkratku pro technické obory, třeba vědu, techniku, technologii a matematiku. STEAM dovednosti doplňují zmíněné obory ještě o oblast umění a rozvoj kreativního myšlení a představivosti. Výuka bude více individualizovaná, soustředěná na konkrétní potřeby jednotlivce a na témata, jako je diverzita, rovnost a inkluze. V učebních osnovách bude hrát větší roli takzvaný SEL learning – neboli sociální a emoční učení.

V České spořitelně budeme i nadále sledovat vznik a vývoj inovací, které mají potenciál měnit společnost a ovlivnit nejen vaše podnikání, ale i váš pohled na život.

Mohlo by vás ještě zajímat