Posílí Moldavsko a Ukrajina Unii? Vyjednávání mohou začít na jaře

Blížící se volby do Evropského parlamentu Čechy a Češky příliš nezajímají. Potvrzují to aktuální průzkumy, podle kterých více než polovina občanů vnímá svou účast jako nedůležitou. V kontextu Unie se na konci roku hovoří také o Národním plánu obnovy nebo Zelené dohodě. Čemu dalšímu se věnuje pravidelný Měsíčník EU aktualit?

Stanou se Ukrajina a Moldavsko členskými zeměmi? Evropská komise podporuje zahájení přístupových rozhovorů s oběma státy, což je významný krok v procesu rozšiřování EU. Přestože proces může trvat i mnoho let, jde v celém jednání o důležitý milník. Komise dala jasně najevo své přesvědčení, že Moldavsko i Ukrajina jsou na rozhovory o vstupu připravené. Pokud by byli pro i lídři dosavadních členských zemí, první praktické vyjednávání by se mohlo uskutečnit už na jaře roku 2024.

Zajímají se Češi o červnové volby do Evropského parlamentu? Podle aktuálního průzkumu Eurobarometru, který byl zveřejněn půl roku před hlasováním, spíše ne. Přestože měla většina dotázaných občanů České republiky alespoň obecnou představu o datu konání voleb, pouze 33 % z nich správně identifikovalo měsíc a rok konání. Jaká by byla pravděpodobnost jejich účasti v případě, že by se volby konaly následující týden? Polovina respondentů uvedla, že by pravděpodobně šla volit. Na druhou stranu 25 % považovalo svou účast za nepravděpodobnou, zatímco ostatní se nerozhodli. Více než polovina Čechů považuje svou účast ve volbách za středně nebo málo důležitou.

Jaké faktory by měly tento rok ovlivňovat českou ekonomiku? Například vysoké ceny energií, nedostatek pracovních sil a slabá spotřebitelská poptávka, ale také digitalizace. Tuzemský automobilový průmysl zaznamenal v roce 2023 růst, ale v důsledku zvýšených nákladů čelí například tlaku na ceny. Další výzvu představuje pro výrobce a dodavatele elektromobilita. Stavebnictví se zase po období růstu potýká s mírným poklesem, přičemž mezi hlavní problémy patří rostoucí ceny materiálů. V obchodním sektoru zůstává spotřeba domácností kvůli inflaci utlumená, ale v roce 2024 se očekává její mírný nárůst. Celkově by se mělo ještě více projevovat zaměření na ekologii a zdravý životní styl.

Má Česko dobré výchozí podmínky pro Zelenou dohodu? Takzvaný Green Deal schválila Evropská unie v prosinci 2019. Mezi hlavní cíle dohody patří zejména snížení emisí skleníkových plynů o 55 % do roku 2030 a dosažení nulových emisí v roce 2050. Green Deal se tak dotýká všech sektorů, od energetiky po stavebnictví. V reakci na globální tlaky a závislost na dovozech byly představeny zákony zaměřené na průmysl s nulovými emisemi a kritické suroviny. Česká republika s významným průmyslovým sektorem a diverzifikovanou ekonomikou je dobře připravena na výrobu zelených technologií. Dokládají to mimo jiné vysoká umístění v Indexu ekonomické komplexity a podíl vysoce technologických produktů na exportu, který se řadí k nejvyšším v Unii.

Jak může Česko čerpat peníze z Národního plánu obnovy? Celkově v devíti platbách. Země požádala Unii o další finanční prostředky a Evropská komise má dva měsíce na posouzení splnění 28 různých milníků a cílů. V případě schválení obdrží Česká republika 803 milionů eur. Tato žádost následuje po dřívějším udělení 928 milionů eur a rozšíření plánu o 2,2 miliardy eur. Prostředky z Národního plánu obnovy, včetně 736 milionů eur z projektu REPowerEU pro energetickou infrastrukturu a čistou dopravu, by měly pokrýt široké spektrum oblastí od digitalizace po zdravotnictví.

Chcete se o dění v Evropě dozvědět více? Prolistujte si aktuální Měsíčník EU.

Mohlo by vás dále zajímat

9. ledna 2024

2 min

Jak si stojí české stavebnictví?

Část VŠE ruší bakalářské práce a stát firmám přispěje na elektromobily

Od středověku po virtuální realitu. Český herní průmysl boduje v zahraničí