Zelená energie. Vyplatí se firmám investice
do fotovoltaiky?

Finanční úspora, udržitelnost a soběstačnost – hlavní lákadla pro zájemce o fotovoltaiku (FVE). Ta k sobě přitahuje stále větší pozornost firem, mimo jiné i kvůli nárůstu cen energií. Elektrárna na střeše sice energii ze sítě stoprocentně nenahradí, lze ji ale využít jako doplňkový zdroj. Zjistěte, zda se vaší firmě investice do zelené energie vyplatí.

Zajistí teplo, ohřeje vodu nebo nabije elektromobil. Zelenou elektřinou potěšíte i planetu – ročně ji zbavíte několika tun emisí CO₂. Díky dotacím a širší nabídce na trhu není fotovoltaika již dávno pouze výsadou bohatých společností. Podle dat Solární asociace bylo za první pololetí roku 2023 v Česku instalováno o 69 % více fotovoltaik než za celý předešlý rok. Takzvaná zelená energie je prioritou Evropské unie, a fotovoltaické panely tak na střechách spatřujeme stále častěji – ať už u rodinných, či bytových domů. Jelikož se náklady na provoz zvyšují také kancelářským budovám a komerčním objektům, i na střechy těchto budov se umisťují fotovoltaické panely.

Nejčastější mýty o fotovoltaice

 • Energii lze vyrábět pouze během slunečných dnů
  Pokud je pod mrakem, výroba je samozřejmě nižší, ale nezastavuje se.
 • Představuje ekologickou zátěž
  Téměř veškerý materiál, ze kterého se panely vyrábí, je recyklovatelný.
 • Vyžaduje neustálou péči
  Životnost panelů je vysoká a údržba takřka nepotřebná. Důležité je vybrat správnou firmu, která vám fotovoltaiku dodá.
 • Hasiči ji kvůli elektrickému napětí odmítají hasit
  Předpisy pro hašení fotovoltaik jsou již dávno vypracované. Součástí fotovoltaiky jsou i ochranné a jisticí prvky, které výrobu elektřiny v případě požáru zastaví.
 • Zabírá kvalitní zemědělskou půdu
  Plocha, kterou fotovoltaiky a jiné solární panely zabírají, je (například ve srovnání s řepkou) mizivá. Po odstranění elektrárny je navíc půdu možné znovu zemědělsky využívat. 

 

Jak fotovoltaika funguje?

Dnešní společnost neustále hledá způsoby, jak efektivně využívat obnovitelné zdroje. Fotovoltaika k výrobě elektřiny potřebuje slunce, které je největším a zároveň nevyčerpatelným zdrojem energie. Jak fotovoltaické panely vyrábějí elektřinu? Díky fotoelektrickému jevu, při kterém fotony světla působí na různé materiály a vzniká elektrický proud. Panely fotovoltaiky jsou vyrobené z křemíku, který slouží jako vodič. Po dopadu slunečního záření na panely se vytváří stejnosměrný proud. Jelikož ale v zásuvkách využíváme proud střídavý, musí mít fotovoltaická elektrárna střídač, který se navíc postará i o transport elektřiny tam, kde je třeba. Fotovoltaika funguje bez obsluhy a má velmi nízké nároky na údržbu.