Tolerance bondového trhu k inflaci
a rozpočtovému deficitu je vysoká. Jaké má následky?

2. prosince 2022

1 minuta

Přinášíme vám rychlý ekonomický přehled

  • Dluhopisové trhy nenutí politiky ke snížení rozpočtových schodků v inflačním prostředí. 
  • Dlouhodobě deficitní fiskální politika však může vést k trvalé vysoké inflaci.

Přestože státní dluhy většiny zemí v posledních letech rostly, inflace zároveň strukturálně zpomalovala, a investoři tak nadále financovali vysoké dluhy za stále nižší sazby. Když začala inflace zrychlovat, investoři změnu povětšinou ignorovali až do chvíle, kdy centrální banky navýšily sazby. Tato tolerance je způsobená také tím, že investoři mají povinnost držet ve svém portfoliu státní dluhopisy a zároveň vědí, že v minulosti se zrychlení inflace často ukázalo jako krátkodobé.

Právě malý nátlak ze strany investorů však přispívá k tomu, že politici nijak nespěchají na rychlé balancování rozpočtů. Radikální navýšení daní a snižování výdajů však není pro politiky takticky výhodné natolik, jako když podniknou drobné dílčí kroky, které by vedly ke zpomalení inflace. Dlouhodobě je totiž fiskální politika cestou k tomu, aby vysoká inflace nebyla jen jednorázovým výkyvem. Vládní rozpočet, státní dluh a dluhopisový trh sice neovlivníme, můžeme se však připravit na situaci, až bondovému trhu dojde trpělivost. Pokud se inflace v příštím roce zpomalí, poklesnou i úrokové sazby. A to může být dobrou příležitostí pro firmy i jednotlivce a jejich dluhové závazky.

Jak moc byly v minulých letech dluhopisové trhy tolerantní vůči vládním deficitům a inflaci? Nejen to se dozvíte v aktuálním zpravodaji České spořitelny.

Mohlo by vás dále zajímat

O směru ekonomiky rozhodne energetická situace. Na co se připravit?

Odborníci doporučují mzdovou zdrženlivost, ta ale může být nereálná

Úrokové sazby během inflační recese rostou v Evropě i Americe