Jak se učit cizí jazyky kreativně?

5. května 2022

2 minuty

hodiny
učení cizího jazyku post it

Zapsat se na jazykový kurz a doma pečlivě vyplňovat cvičení v učebnici – pro někoho nejlepší cesta, jak se naučit cizí řeč. Objevovat taje temperamentní španělštiny nebo třeba rázné němčiny však můžete i jinak, zábavněji. Když se navíc budete řeč učit kreativně, udržíte si motivaci, a tím pádem budete mít i lepší výsledky. Jak na to?

1. Slovníček jako koláž, myšlenková mapa nebo hra s post-ity

Vlevo cizí slovíčko, uprostřed fonetická transkripce, vpravo český překlad. Také jste si tak vždycky vedli slovníčky? Na tento školácký zvyk klidně zapomeňte a vyzkoušejte, jestli pro vás nebude efektivnější pojmout učení trochu kreativněji. Například ve formě sketchnotingu. Jedná se o způsob, jak si vést poznámky, jenom místo čistého textu si víc hrajete s kresbami, náčrty a ikonkami. Určité téma také můžete pojmout jako myšlenkovou mapu, díky které zachytíte třeba i vzájemné vztahy mezi klíčovými slovy.

žárovka

Proč skechnoting pomáhá při učení jazyků?

Čím jste během učení aktivnější, tím je celý proces efektivnější. V tom je šikovný právě sketchnoting. Během něj si musíte sami vybrat, jaké poznatky si zaznamenáte a jakým způsobem to provedete. Dochází tak ke stimulaci kognitivních procesů, a uvedené informace si proto snadněji zapamatujete.

Pokud nejste typ, který si s oblibou kreslí do notesu, můžete sáhnout třeba po katalogu a k jednotlivým věcem doplnit jejich název v cizím jazyce. Anebo si rovnou lepicími papírky vytapetovat byt a post-it s „el armario“ přilepit na skříň.

2. Filmy nemusíte jen pasivně sledovat. Vytvořte k nim titulky

Cestou, jak sledování obsahu v jiné řeči posunout na další úroveň, může být právě tvorba titulků. Ač se to může zdát jako přežitek, amatérské titulkování, takzvaný fansubbing, je v Česku celkem rozšířený fenomén. Ačkoliv amatérské titulky často nejsou perfektní po technické stránce, co do kvality rozhodně nezaostávají za překladem od profesionálů. Překladatel a nositel Řádu finského lva Michal Švec v rozhovoru pro Český rozhlas dokonce zmiňuje, že ani velké festivaly často nepřekládají z původního jazyka, ale z titulků v angličtině. Tím pádem může docházet k posunu ve významech sdělení. Právě proto není od věci zkusit vytvořit překlad z originálu.

Myslete ale na to, že pokud pracujete s autorsky chráněným obsahem, můžete k němu sice titulky vytvářet, ale jen pro svou vlastní potřebu. Šířit titulky není ze zákona povolené.

žárovka

Jak se učit jazyky s filmy? Zkuste inovativní aplikace

Aplikací, které pomáhají s učením cizích jazyků, najdete celou řadu. Třeba i takové, které jsou postavené na filmech a seriálech. Například aplikace Lingopie vedle klasického streamování obsahu zahrnuje i řadu interaktivních funkcí a cvičení, díky kterým si procvičíte slovní zásobu. Můžete si také nastavit rychlost přehrávání videa, abyste slyšeli jazyk zřetelněji, nebo kliknout na každé slovo v titulcích a poslechnout si jeho přesnou výslovnost. Vyzkoušet můžete i českou aplikaci Mooveez, která je postavená na způsobu, jakým se malé děti učí rodný jazyk – na poslechu, porozumění, imitaci a mluvení. A právě tyto principy uplatňuje Mooveez při sledování filmů.

3. Povídejte si. Klidně jen sami se sebou

Ke zlepšení jazykových dovedností může vést i „samomluva“ neboli shower conversation. Kató Lomb, známá maďarská polyglotka, hovoří zase o pojmu autologue. K tomu, abyste si mohli povídat sami se sebou, nepotřebujete parťáka na konverzaci, takže je tato aktivita poměrně flexibilní.

Pokud se ostýcháte v cizím jazyce mluvit před ostatními, může pro vás být právě „samomluva“ dobrou cestou, jak zlepšit svůj projev. Díky tomu, že budete sami, nebudete mít strach dělat chyby a uvolníte se. Naučíte se také více přemýšlet v cizím jazyce a lépe kombinovat svou dosavadní slovní zásobu a oprostíte se od potřeby překládat každou větu doslova. Tím, že se budete snažit mluvit, ať už jakkoliv, se mluvit opravdu naučíte.

muž se sluchátky u notebooku

4. Pište si deník. A klávesnici vyměňte za pero nebo propisku

Další cestou, jak můžete sami a aktivně používat cizí jazyk, je psaní deníku. A ideálně vlastní rukou. Psaní poznámek ručně vede obecně k lepšímu učení než psaní na klávesnici. Jednak proto, že trvá déle, ale také od vás vyžaduje větší rozvahu nad uspořádáním myšlenek. Na klávesnici přece jen slova snadno přesunete pomocí pár kliknutí, kdežto přepisovat text je větší námaha. 

Cestovatelský, nebo čtenářský?

Deník může mít tisíce podob. Nemusíte si do něj ale psát jen své myšlenky a zážitky. Můžete ho vyplnit zápisky z cest nebo si zaznamenávat zajímavé poznatky z knih, které jste přečetli.

5. Studujte v cizím jazyce. Odborný předmět nebo jakékoliv téma, které vás zajímá

Pokud už jste dosáhli v cizím jazyce určité úrovně a máte pocit, že se neposouváte dál, zkuste v dané řeči začít studovat nový obor či jakékoliv zajímavé téma. Nezáleží, jestli na to půjdete cestou webinářů, prezenčních kurzů, či samostudia ani zda se pustíte do dějin umění, či ekologie. Osvojíte si tak další specifickou slovní zásobu, naučíte se lépe vyjadřovat v cizím jazyce a také si rozšíříte své znalosti. Zkuste se zkrátka cizím jazykem obklopit ve svém každodenním životě. A když díky cizí řeči budete prozkoumávat pro vás zajímavé téma, věřte, že učení vás bude bavit.

Mohlo by vás dále zajímat