Jak můžou firmy ušetřit na energiích?

18. října 2022

2 minuty

Energie vnímá jako nejrychleji rostoucí náklad víc než polovina dotazovaných společností, tvrdí průzkum Asociace malých a středních podniků. Podle některých odborníků je ale hlavním problémem přístup, kdy firmy přemýšlí o energiích jen jako o nákladu. Jak s těmito komoditami hospodařit? Třeba najít dlouhodobější strategii než na změny energetického trhu reagovat rychlými řešeními.

Před šesti lety prováděli odborníci z oblasti udržitelnosti výzkum mezi 145 společnostmi z různorodých odvětví a oblastí, aby zjistili, jak hospodaří s energiemi. Zkoumali různá opatření, zavádění moderních technologií i způsob jejich financování. A na co přišli? Největší překážkou toho, aby firmy využívaly energie opravdu efektivně, je způsob, jak podniky k této komoditě přistupují. Pokud jste přesvědčení, že energie představují jen pouhou nákladovou položku či že jejich strategické řízení je neúměrně drahé, nikdy nebudete hospodařit šetrně. Když naopak ve firmě vytvoříte energetickou strategii, ušetříte nejen náklady, ale budete i napřed před konkurencí. 

Menší firmy často tvrdí, že investice do čisté energie si můžou dovolit pouze velké a bohaté společnosti. Ale to, že mají kapitál, není hlavním důvodem skutečnosti, že se jim díky investici do obnovitelných zdrojů daří ušetřit peníze. Jsou úspěšné především proto, že mají jasně danou energetickou strategii a za ni zodpovědné týmy. Vytvoření energetické strategie sice vyžaduje určitou investici, ale změny se můžou dostavit velmi rychle.

Andrew Winston, George Favaloro, Tim Healy

(Energy Strategy for the C-Suite, 2016)

1. Energie jako strategie, ne pouhý náklad

Vedení firmy by mělo zvážit, zda by se nevyplatilo problematiku energií svěřit jako hlavní úkol přímo některému z pracovníků – například provoznímu či finančnímu řediteli. Nejprve by se měl pokusit posoudit všechny aspekty, jak firma s energiemi nakládá. Na které otázky je třeba si odpovědět?

 • Kolik energie naše firma spotřebovává a kolik to stojí? 
 • Jaký dopad mají tyto výdaje na klíčové finanční ukazatele, jako jsou například náklady na prodané zboží? 
 • Využíváme dostatečně obnovitelné zdroje energie?
 • Jaká je naše uhlíková stopa a stopa našich dodavatelů? A jak se shoduje s očekáváním zákazníků či investorů?
 • Jak jsme na tom ve srovnání s konkurencí?

Jakmile tým získá jasnou představu o energetických dopadech firmy, může vypracovat akční plán a ujasnit si priority, jakým způsobem energie získávat a řídit jejich spotřebu.

2. Analyzujte, analyzujte, analyzujte

Víte, kolik energie spotřebujete jako firma a kolik na úrovni jednotlivých činností? Podle výše zmíněné studie každá společnost tyto informace opravdu pečlivě nesleduje. Většině firem často chybí kvalitní systémy pro rychlý přístup k údajům o energiích nebo tyto informace mají, ale nedokážou se v nich dostatečně orientovat. Tomu se však nelze divit. Analýzy těchto nákladů nejsou zrovna jednoduché počty. Chcete například zjistit energetickou náročnost finálního produktu? Na to přijdete pouze podrobným rozpočítáním spotřeby paliv a elektřiny na jednotlivé procesy a jasné energetické vstupy. Je zkrátka potřeba hledat informace v celém řetězci.

Takto podrobná data vám pomůžou odhalit provozní problémy, které ovlivňují náklady a produktivitu firmy. A navíc budete schopni lépe předvídat, jak může kolísání cen ovlivnit celkový provoz, zisky a peněžní toky v podniku.

Nechcete se do analýzy energií pouštět sami? Nechte si zpracovat energetický audit

Díky této analýze budete vědět, jak snížit energetickou náročnost svého podnikání i jeho dopad na životní prostředí. Například zjistíte, kolik nákladů připadne na takzvanou fantomovou energii – energii, kterou spotřebovávají zařízení, když jsou zapojená do elektřiny, ale nepoužívají se. I s tímto problémem si lze poradit. Stačí nainstalovat vhodná kontrolní zařízení, která vám pomůžou ztráty energie zredukovat.

3. Využívejte obnovitelné zdroje a moderní technologie

Technologie, díky kterým získáte energii z obnovitelných zdrojů či díky nim snížíte spotřebu elektřiny, plynu a paliva, se rychle vyvíjí a je třeba se v této problematice umět orientovat. Tedy rozumět nejen jejich fungování, ale i možnostem, jak je lze financovat prostřednictvím různých podpor, ať už se jedná o fotovoltaiku, biopaliva, LED osvětlení, či zachytávání dešťové vody.

Obnovitelné zdroje a nové energetické technologie navíc přináší i řadu dalších výhod. Díky tomu, že si firma dokáže část energie vyrobit sama, zvládne si zachovat provoz i v případě výpadku sítě. Čisté energie navíc přinášejí výhodu pro značku a příležitosti pro konkurenční odlišení. Řada zákazníků totiž oceňuje produkty a služby od firem, které podnikají udržitelně.

Jak ušetřit za energie? Zkuste následující tipy

 • Regulujte teplotu pomocí termostatu.
 • Využívejte jako nový zdroj energie odpadní teplo.
 • Instalujte na budovu světlovody, které přivedou do prostorů přirozené světlo.
 • Pravidelně vyměňujte filtry ve vzduchotechnice – bude fungovat efektivněji.
 • Investujte do solárních panelů a část energií si vyrábějte sami.
 • Obklopte svou budovu zelení – v letních měsících sníží přehřívání prostor a náklady na klimatizaci.
 • Nezapomínejte na fantomovou energii.
 • Vozy řiďte rozumně. Rychlá akcelerace vás stojí víc paliva.

4. Zapojte do vaší energetické strategie celý tým

Co, tedy spíš kdo vám ještě v úsporách energií může pomoci? Přece váš tým. Je velmi důležité zapojit do energetické strategie celou firmu – jen tak může být její realizace úspěšná. Otázka energií ale není součást pracovní náplně vašeho týmu, takže proč by ho vlastně mělo šetření elektřiny či plynu zajímat? Motivace v domácnosti a na pracovišti se liší. V domácnostech představují energie pro jednotlivce přímé náklady a chytré hospodaření znamená jejich úsporu. V práci se důležitou motivací stává pomoc firmě. Z výsledků studie Intervening to change behaviour and save energy in the workplace vyplývá, že čím víc se lidé ve firmě angažují, tím větší mají motivaci být iniciativní – třeba právě v šetření energiemi na pracovišti.

 

Jak tedy váš tým motivovat? Seznamte ho s energetickou strategií, vzdělávejte ho a sami buďte příkladem. A hlavně neustále rozvíjejte firemní kulturu. Tak, aby s ní byli vaši kolegové ztotožnění a aktivně se zapojili do firemního dění, ať už se to týká energií, nebo čehokoliv jiného.  

Jak může informování o spotřebě energií na pracovišti vést k vyšším úsporám?

V rámci studie Raye Yuna, výzkumníka na jihokorejské Univerzitě Hongik, byl proveden experiment, kdy se ve firmě nastavila zařízení, která zaměstnance informovala o spotřebě energie na pracovišti. Instalace tohoto panelu přinesla úspory energií ve výši 30 %.

Mohlo by vás dále zajímat

Digitalizace stojí víc na lidech než na technologiích. Proč?

Fit for 55. Jak chce Evropská unie snížit emise o 55 procent?

O směru ekonomiky rozhodne energetická situace. Na co se připravit?