Polyuretan vyráběný rodinnou firmou z Pleteného Újezdu používají stavebníci na celém světě

29. září 2021

3 minuty

Pletený Újezd je malá obec ve Středočeském kraji, mezi výrobci polyuretanových pěn je ale známá po celém světě. Tamní firma Aerosol – service a.s. totiž za dvacet let své existence získala renomé nejen jako největší český výrobce těchto pěn, ale řadí se rovnou k největším výrobcům v Evropě. Menší část její produkce připadá na tzv. jiné aerosoly, jde například o různé typy čističů, maziv, impregnací nebo autokosmetiku. Z portfolia jejích produktů by tak doma pravděpodobně něco našel téměř každý z nás, ať už je to těsnicí materiál ve střeše, nebo třeba rozmrazovač skel. Aktuálně vyvíjí hned několik revolučních produktů, například montážní pěnu odolnou UV záření. 

Firma Aerosol – service patří Jiřímu Kafkovi, který v ní působí se svými dvěma syny a švagrem. Poslední dva roky ji řídí Helena Vymyslická, pod jejímž vedením se podnik dál úspěšně rozvíjí. Stejně jako samotný Aerosol – service i ji lidé z oboru ve světě dobře znají, předtím totiž měla ve firmě dlouhá léta na starosti obchodní aktivity.

Společnost vznikla v roce 2001 s cílem vyrábět jednokomponentní polyuretanové pěny a další výrobky v aerosolovém balení (časem do portfolia přibyly také dvoukomponentní polyuretanové pěny). Obchodní strategie byla od počátku založena na výrobě a prodeji výrobků bez budování vlastní značky. Zvolený přístup se firmě vyplatil: „Umožnilo nám to navázat spolupráci s největšími hráči na trhu, a dokonce dodávat výrobky i původním producentům tohoto sortimentu,“ říká Jiří Kafka. V současné době odebírá produkty z Pleteného Újezdu více než 120 klientů v 55 zemích, přičemž vedle samotných výrobků poskytuje Aerosol – service také školení prodejním týmům svých obchodních partnerů a poradenství v oblasti legislativy – předpisy a normy se v tomto oboru totiž rychle mění.

Firma se průběžně rozšiřuje, v roce 2018 spustila už čtvrtou plnicí linku a postupně přetváří každý volný prostor v bývalém statku, kde sídlí. Objem výroby totiž neustále stoupá: „V roce 2017 pro nás bylo důležité prolomení hranice 10 milionů naplněných nádobek, letos se nám snad podaří pokořit dvacetimilionovou metu,“ popisuje rychlost růstu majitel. 

Srdcem firmy je špičkově vybavená vývojová laboratoř

Vedení firmy si je dobře vědomo toho, že úspěch stojí především na neustálém vylepšování technologií a podpoře laboratorních služeb. Vývojová laboratoř Aerosol – service disponuje osmičlenným týmem vývojářů a techniků, které příležitostně doplňují v rámci praxe také studenti středních škol chemického zaměření či studenti VŠCHT v Praze. „To, s jakým nadšením studenti k zadaným úkolům a zkoumání přistupují, nás velmi oslovuje. Jsem přesvědčen, že firmu tvoří lidé, které spojuje nadšení pro stejnou věc. Dobře si uvědomujeme, že bez jejich talentu, píle a loajality by společnost nebyla tam, kde je teď. Spolupráce se školami je jedním ze způsobů, jak si můžeme vychovat další generaci zaměstnanců, které práce v naší firmě bude naplňovat,“ přibližuje Jiří Kafka. 

V minulém roce se ve spolupráci s poradenskou společností Erste Grantika Advisory podařilo získat dotaci z evropských fondů na dovybavení laboratoře novými technologiemi. Nově pořízené přístroje firma využívá především k výzkumu a vývoji v oblasti nízkomonomerních polyuretanových pěn. Jedná se o pěny s obsahem volného diizokyanátu do 0,1 % – při jejich aplikaci tak nedochází k uvolňování škodlivých látek do okolí. Pěna je díky tomu velmi šetrná k životnímu prostředí a současně vysoce bezpečná pro konečné uživatele. Produkt sice ještě není v závěrečné fázi vývoje, nicméně firma už nyní registruje velký zájem od klientů z Německa a Skandinávie.

Další novinkou v portfoliu budou v brzké době polyuretanové pěny s velmi krátkou dobou vytvrzení. Největší očekávání co do výše prodejů se ale váže k polyuretanovým pěnám odolným UV záření, které ještě nikdo z konkurence na trh neuvedl. Degradace těchto pěn bude výrazně zpomalena, proto si udrží své vlastnosti po delší dobu než běžné druhy pěn. Nebude je třeba co nejdříve po aplikaci zakrývat, což stavebníkům velmi usnadní práci.

Šetrnost k životnímu prostředí a stále přísnější normy si žádají nové receptury

Firma se ale nesoustředí na vývoj nových produktů pouze s ohledem na aktuální trendy a požadavky klientů. I na ni totiž dolehl současný nedostatek surovin a extrémní tlak na jejich cenu. „Kolegové intenzivně pracují na úpravách receptur, abychom zvládli vykrýt dodávky i při nepravidelném zásobování od našich dodavatelů,“ popisuje složitou situaci majitel a dodává, že neméně důležitou oblastí bádání je současně náhrada surovin, jež jsou na tzv. kandidátní listině, tedy na seznamu nebezpečných látek, které v budoucnu nebude možné používat. Společnost tak pracuje například i na vývoji polyuretanových pěn bez obsahu chlorparafínu.

Polyuretanová pěna, hlavní produkt firmy Aerosol – service, přitom sama o sobě přispívá k šetření přírodních zdrojů, ať už jde o stavební materiály nebo energie. „Je nejlepším tepelným izolantem. Mimochodem ji jako tepelnou izolaci používali i v amerických raketoplánech. Takže čím víc pěny vyprodukujeme, tím snadněji si uživatelé zaizolují svá obydlí a ušetří například náklady na energie,“ vysvětluje Jiří Kafka. 

Co se týče ekologické stopy při samotné výrobě, Aerosol – service produkuje minimum odpadů. Téměř vše, co pro svou výrobu nakoupí (izokyanát, polyoly a zkapalněné hnací plyny), totiž poté zpracuje a expeduje k zákazníkům. Jedinými odpady jsou tak fóliové obaly palet od dodávaných aerosolových dóz a papír z krabic od aerosolových ventilů. Tyto obaly pak od firmy přebírají specializované certifikované firmy k dalšímu zpracování. Neustálé vylepšování technologií navíc pomáhá snížit energetickou náročnost vývoje i množství odpadních látek, které během něj vznikají, a naopak zvýšit bezpečnost výzkumných pracovníků během vývojových operací. 

Plány do budoucna počítají s větší diverzifikací portfolia

Aktuálně Aerosol – service využívá jen část svého areálu, několik tisíc čtverečních metrů má prozatím pronajatých jiná firma. Přibližně za dva roky by ale majitel chtěl uvolněné prostory využít k dalšímu rozšíření aktivit. V plánu jsou nové výrobní linky, sklady a další technologické celky, přičemž by mělo dojít i k rozšíření stávajícího portfolia o přidruženou výrobu, jiné typy balení či domácí chemii. „Nakupujeme základní suroviny a z těch můžeme namíchat různé materiály. Polyuretan se využívá ve stavebnictví, nábytkářství, chlazení a také se jím například zpevňují hornické štoly. Jeho využití je obrovské,“ uzavírá Jiří Kafka s tím, že řada možností se nabízí i v oblasti technických aerosolů.     

A jak se Aerosol – service dívá na spolupráci s Českou spořitelnou? Spolupráce trvá už více než 18 let a vždy byla oboustranně velmi korektní. Prošli jsme i nelehkými obdobími krize světové ekonomiky bez jakékoli pochyby o činnosti toho druhého. I banka je podnikatelským subjektem, musí si hlídat své investice a vydělávat. A my zase očekáváme kvalitní služby a férové podmínky. Za léta spolupráce se formální vztahy staly osobními, máme v České spořitelně mnoho přátel a oni u nás. Myslím, že naše banka je s námi spokojená, my s ní určitě,“ dodává s úsměvem podnikatel z Pleteného Újezdu. 

Jana Bédová,
bankovní poradce
Regionální korporátní centrum Praha-sever

V čem konkrétně Spořitelna firmě Aerosol pomohla, pokud jde o rozvoj i běžný provoz?

Když se na nás pan Kafka v roce 2012 obrátil s žádostí o financování odkupu zbývajících podílů na firmě od společníků, měli jsme s ním jako manažerem společnosti už velmi dobré zkušenosti. Jeho vize a plány do budoucna se nám líbily, proto jsme se rozhodli ho v jeho záměru podpořit. Od té doby jsme financovali nejen provozní potřeby firmy (pohledávky, zásoby), ale i mnoho investic jak do technologií, tak do výrobních hal.  

Čím je specifické financování firmy, která je na českém trhu unikátní a většina její produkce směřuje do zahraničí?

Společnost Aerosol – service je velmi inovativní a zakládá si na tom, že je vždy o krok před konkurencí i legislativními požadavky. Aby mohla neustále inovovat a být špičkou v oboru, musí se intenzivně věnovat výzkumu. V průběhu let jsme proto obdrželi mnoho požadavků na financování investic do nových technologií včetně vybavení výzkumné laboratoře. V souvislosti s tím, jak se společnosti obchodně dařilo a významně rostla, bylo nutné rozšiřovat výrobní kapacity jak linek, tak výrobních hal a skladu – i na tom jsme se podíleli. Naše dceřiná společnost Erste Grantika Advisory pak firmě pomohla s přípravou dotačního projektu na vybavení vývojové laboratoře. A vzhledem k tomu, že má většinu klientů v zahraničí, s námi spolupracuje také v oblasti dealingu (FX operace, měnové zajištění apod.).

Mohlo by vás dále zajímat

Vinařství Volařík ctí tradiční odrůdy Mikulovska, ale rozšiřuje i bioprodukci z rezistentních druhů révy

Roudnická kavárna svými dortletkami přispívá k dobrému jménu Ústeckého kraje