Pandemiálové. Jaké pracovní výzvy čekají mladou generaci?

28. července 2021

2 minuty

hodiny
pandemiálové - žena s mobilem u okna

Vstup do dospělosti není snadný. Obzvlášť, když se děje v období pandemie. Dnešní generace dospívajících navíc zažívá již druhou ekonomickou krizi. Kdo jsou pandemiálové a jaké výzvy je čekají na dnešním pracovním trhu? 

Kdo jsou pandemiálové?

Pandemiálové představují generaci dospívajících, narozenou po roce 1997. Označuje se také jako „double lost generation“ – neboli dvakrát ztracená generace. Během svého mladého života totiž zažila už dvě krize. První, ekonomickou krizi v roce 2008, která měla v některých státech dopad na škrtání rozpočtů ve školství. Druhá krize, koronavirová, se opět negativně dotkla vzdělávání, ale navíc také negativně ovlivnila duševní zdraví dospívajících. Mladá generace tak vstupuje na pracovní trh v ne zrovna příznivé době.

Světové ekonomické fórum dokonce už v roce 2020 varovalo před příští ztracenou generací. Rozčarování, kterým pandemiálové procházejí, může mít v následujících letech pro svět vážné následky. Nedostatečná úroveň vzdělávání a chybějící pracovní příležitosti by mohly mít negativní dopad na problémy, se kterými se mladá generace bude muset v budoucnu potýkat, například s klimatickou krizí. Je také nutné, aby dospívající mládež byla připravená se aktivně podílet na čtvrté průmyslové revoluci – a ne, aby jí byla ohrožena. Při nedostatečné edukaci by totiž automatizace založená na umělé inteligenci mohla omezit její budoucí pracovní vyhlídky.

Výzvy, kterým dnes čelí mladá generace

1. Ztížené vzdělávání

Podle údajů UNICEF nařídilo distanční vzdělávání na začátku pandemie po celém světě až 94 % ministerstev školství. Forma distančního studia může studentům v některých případech zkomplikovat přípravu na budoucí povolání – nemohli totiž absolvovat odborné praxe. Dálkové vzdělávání sice přináší určité benefity, jako například flexibilitu, nikdy však plně nenahradí fyzický kontakt s učitelem, spolužáky a živé diskuse. Výuka v době pandemie se tak mohla na studentech podepsat horšími výsledky a znalostmi.

2. Propad ekonomiky

Studenti, kteří teď zakončili své vzdělávání, vstupují na pracovní trh v době ekonomické recese a vyšší nezaměstnanosti. Před pandemií bylo mnohem snazší získat první pracovní zkušenost nebo si najít relevantní stáž. V době hospodářského růstu byl totiž trh přímo hladový po šikovných lidech, byť třeba ne tak zkušených. Když pak nastala během roku 2020 krize, firmy začaly propouštět a řada mladých o svou práci přišla.

pandemiálové - studentka

3. Dopad pandemie na duševní zdraví

Pandemie se negativně projevila na psychice většiny z nás. Mladí se navíc potýkali se sociální izolací od svých vrstevníků, omezeným vzděláváním a horšími podmínkami na pracovním trhu, což mohlo zapříčinit frustraci a obavy z budoucnosti. Nedostatek pracovních příležitostí v rodné zemi může vést také k tomu, že dospívající generace začne zkoušet štěstí za hranicemi.

Co mohou pandemiálové pracovnímu trhu nabídnout? Dobrou znalost digitálních technologií a flexibilitu

Navzdory socioekonomickým nevýhodám mohou pandemiálové ze současné situace vytěžit – pracovnímu trhu mají rozhodně co nabídnout. Jsou dobře sžití s digitálními technologiemi, nedělá jim problém multitasking. Vedle dobré orientace v oblasti technologií jsou také flexibilní a dovedou se dobře přizpůsobit režimu hybridního modelu práce, kdy zaměstnanci částečně pracují z kanceláře a částečně z domova. 

pandemiálové - multitasking

Jak s mladými talenty pracovat? Pandemie je pro ně náročná zkušenost, některé z nich mohla tato situace dovést až vyhoření. Pro pandemiály je rozhodně důležitý důraz na dodržování rovnováhy mezi prací a osobním životem, určitá dávka flexibility, svobody a aktivní zapojení do pracovních úkolů. Možnost seberealizace patří mezi ty správné podmínky, které pandemiálové nejvíce potřebují. Podle průzkumu Global Millennial Survey 2020 od poradenské společnosti Deloitte posílila krize u mladých lidí touhu po změnách. Nejde tedy jen o to, abychom podali mladým pomocnou ruku, ale aby dostali příležitost měnit budoucnost a stát v čele změn. Tak, aby mohli vytvořit z naší planety udržitelnější a lepší místo pro život dalších generací.

Mohlo by vás dále zajímat