Digitální euro: kdy jej můžeme čekat?

16. září 2021

1 minuta

hodiny
Češi omezují konzumaci masa

Evropská centrální banka začala plánovat digitální euro, ČR obdrží z evropského rozpočtu prvních 23 miliard korun v rámci Národního plánu obnovy a hlavní odvětví české ekonomiky čeká řada úkolů plynoucích ze Zelené dohody pro Evropu. Nejen o těchto tématech si můžete přečíst v zářijovém vydání našeho pravidelného Měsíčníku aktualit z EU.

Evropská centrální banka začala uvažovat nad vznikem digitálního eura. Během července byla oficiálně spuštěna přípravná fáze projektu, po které by mělo následovat tříleté zavádění do praxe. Digitálním eurem by tak bylo možné platit nejdříve v roce 2026. Plány souvisí se snahou o větší kontrolu nad evropským finančním sektorem.

Národní plán obnovy byl po Evropské komisi schválen i Radou ministrů financí EU, Česko tak může začít s čerpáním až 180 miliard korun. Cílem je poskytnout ČR (podobně jako jiným státům EU) chybějící prostředky na podporu hospodářského oživení v postcovidovém období. Prostředky z evropského rozpočtu (oproti kohezním fondům bez požadavku národního spolufinancování) budou vypláceny na základě dosažení cílů, na kterých se EU s ČR dohodla. Největší část bude směřovat na energeticky účinné budovy, do udržitelné dopravy a do zdravotnictví. Prvních cca 23 miliard by měla ČR dostat už na přelomu září a října.

Zelená dohoda pro Evropu se v následujících letech výrazně propíše do řady odvětví české ekonomiky. Pokud je o emise oxidu uhličitého na obyvatele, Česká republika se řadí na třetí nejvyšší pozici v EU – ročně jde o téměř 12 tun. Emisně náročná je se 47 procenty zejména oblast energetiky, druhý největší podíl – 23 procent – připadá na průmysl. Aby došlo ke splnění cíle snížit v EU do roku 2030 o 55 procent emise CO2, musí se i ČR vypořádat s řadou výzev nejen ve zmíněných oblastech, ale také ve stavebnictví, dopravě, zemědělství, lesnictví a potravinářství či v chemickém průmyslu. Přehled hlavních úkolů včetně nástrojů, jak dosáhnout cílů, uvádíme v rubrice Téma. 

Evropská komise chystá další regulaci digitálního trhu a chce nahradit dnes již zastaralá nařízení. Klíčovými návrhy jsou zákon o digitálních službách a zákon o digitálních trzích, které by měly pomoci zajistit větší transparentnost a férovější podmínky v této oblasti. Zákon o digitálních službách má chránit uživatele internetu a bojovat proti ilegálnímu obsahu, zákon o digitálních trzích pak řeší ochranu hospodářské soutěže. Balíček návrhů čeká další projednávání v Evropském parlamentu a Radě EU.

Bližší podrobnosti k uvedeným zprávám a další novinky si můžete přečíst v novém vydání Měsíčníku aktualit z EU, který je volně k dispozici zde.

Mohlo by vás dále zajímat