Jak dohnat zameškané učivo po roce distanční výuky?

6. srpna 2021

2 minuty

hodiny
jak dohnat učivo - distanční výuka

Uzavření škol, výuka na dálku a nedostatek socializace se podepsaly jak na znalostech, tak i celkové psychice žáků. České školy patřily mezi ty, které byly zavřené nejdéle v Evropě. Podle průzkumů se navíc online vyučování nezúčastnilo až kolem padesáti tisíc dětí. Nabízí se tedy otázka – jak pomoct dětem, aby dosáhly na úroveň svého ročníku?

V první řadě psychická pohoda, potom doplnění znalostí

Uplynulý rok byl náročný pro všechny – pro učitele, žáky i jejich rodiče. I když se může zdát, že má dítě zjevné nedostatky v probíraném učivu, nevyvíjejte na něj tlak. Když ho budete strašit tím, kolik látky ve škole zameškalo, způsobíte mu tím ještě větší stres a úzkost. Přitom právě psychická pohoda je předpokladem k tomu, aby si dítě osvojilo potřebné znalosti.

Děti potřebují také podporu při interakci s ostatními a budování sociálních kontaktů. Jedním z dopadů pandemie totiž může být i nedostatečný sociální vývoj. Přitom právě mezilidské vztahy jsou pro rozvoj dítěte velmi důležité – včetně těch, které navazují s kamarády ze školních lavic. Tyto vazby mají pozitivní vliv na psychiku, a tím pádem i na koncentraci při učení.

žárovka

Prezenční vs. distanční vzdělávání. Jaká forma je lepší?

O tom, že prezenční vzdělávání je zkrátka efektivnější, hovoří již řada studií. Například výzkum Student Achievement Growth During the COVID-19 Pandemic, který provedla Georgia State University v americké Atlantě, se věnoval tomu, zda návrat k prezenčnímu vzdělávání pomohl napravit nedostatky z distanční výuky. U žáků základních škol, kteří se na podzim 2020 vrátili k prezenční výuce, byly výsledky postupně mnohem lepší než u těch, kteří se nadále vzdělávali dálkově. Ale ani tak nebylo ve skupinách dosaženo úrovně jako u stejného ročníku před pandemií. Nicméně jak uvádí autoři studie – roli také mohl hrát stres z přechodu na prezenční výuku.

Ideální přístup při doučování? Neopakovat nutně celé učivo a výkony neznámkovat

Skupina českých žáků, kteří během distanční výuky cítili, že látku nestíhají, tvoří až 20 %. Alespoň o takovém čísle hovoří vzdělávací organizace EDUin. Dvacet procent je relativně velké číslo, když si představíte, jaké komplikace pak během vyučování mohou způsobit rozdíly ve znalostech žáků v jedné třídě. Jak tuto situaci řešit?

Nabízí se například možnost zopakovat všechnu probíranou látku, případně celý ročník. Jenže výzkum, který reflektoval výuku ve školách v New Orleans po hurikánu Katrina v roce 2005, ukázal, že takový přístup nemusí vždy fungovat – děti se při práci pod úrovní svého ročníku někdy nudily a nedělaly dostatečné pokroky. Opakování učiva, případně celého ročníku, může zase vést ke stigmatizaci žáků a poškodit jejich sebevědomí.

Zkušenostmi neworleanských škol se inspirovala například základní škola Gregory Heights z amerického Washingtonu. Žáky nechala po návratu z distanční výuky během pandemie pokračovat na úrovni svého ročníku. Pokud ale některé probírané látce nerozuměli, okamžitě jim nabídla pomoc a doučování. Každý student je totiž jiný, proto je na jeho potřeby nutné reagovat individuálně.

jak dohnat učivo - ve škole

Podle doporučení Centra pro globální rozvoj, americké neziskové organizace, mohou být při doplnění učiva nápomocné také speciální vzdělávací programy – například doučovací kempy. Mají pozitivní dopad nejen na vzdělávání, ale i na posílení sociálních vazeb mezi dětmi. Podobné akce běží i v Česku. Ministerstvo školství navíc finančně podpořilo jejich průběh, a některé z nich jsou tak účastníkům nabízeny zdarma.

Ve spojení s doučovacími kempy však vyvstává otázka, zda by se měly výkony dětí na těchto akcích hodnotit. Například Svatava Ságnerová, prezidentka Asociace školních sportovních klubů, má na tuto problematiku jasný názor. Podle ní mají děti za sebou tak náročný rok, že je na místě spíš pozitivní motivace než striktní známkování. Jakékoliv donucovací prostředky podle ní mohou mít spíš negativní efekt. 

žárovka

Tipy pro rodiče: jak dětem usnadníte doučování a návrat do škol?

1. Dopřejte dětem čas na sport, koníčky a hry s kamarády

Oddechnout si potřebují všichni. Nežeňte své děti hned do doučování, dejte jim prostor si odpočinout a užít si léto. Během karantény se řada z nich potýkala i se sníženou fyzickou aktivitou, pohyb s kamarády na čerstvém vzduchu je proto nutnost. Navíc sociální interakce s vrstevníky má pozitivní vliv na duševní zdraví.

2. Nebojte se využít konzultací s pedagogy

Oslovte učitele a zjistěte, v jakých oblastech je potřeba učivo doplnit – dítě se tak vyhne opakování látky, kterou už ovládá, a nebude se při doučování nudit.

3. Nevyvíjejte na děti příliš velký tlak

Děti doučováním nestresujte a snažte se k němu přistoupit hravou formou. Když ho bude bavit, osvojí si látku mnohem rychleji.

4. Doučování přenechte pedagogům a vy sami si odpočiňte

Pokud už se necítíte na to, abyste se na doučování vrhli sami, zkuste využít doučovací kempy nebo kurzy, které poskytují specializovaná centra – jako například organizace Basic nebo škola Populo.

Mohlo by vás dále zajímat