Za jak dlouho od sjednání budu moci kartu používat?