Zpět na časté dotazy

Proč mohu otevřené podílové fondy, které mám ve svém portfoliu, pouze prodat a nevidím možnost je nakoupit?

Nevidíte-li u produktu pod nabídkou "Obchodovat" možnost "Nákup", je možné, že jste tyto investiční produkty zdědil/a, nebo jste se o ně velmi dlouho nezajímal/a. Neměli jsme tak příležitost s vámi mluvit o vašich znalostech a zkušenostech v oblasti investování, a neumíme proto posoudit, zdali je pro vás vybraný investiční produkt pro nákup přiměřený. Tuto povinnost - posoudit přiměřenost investičního produktu - nám ukládá zákon. Prosím kontaktujte nás na 800 468 378 nebo se obraťte na svého poradce.