Potřebuji souhlas banky se změnou vlastníka nemovitosti, hypotéku budu dál splácet.

Jedná se např. o darování nemovitosti jinému vlastníkovi. K posouzení žádosti nám doložíte smlouvu o převodu nemovitosti nebo alespoň její koncept. Potřebujeme také novou pojistnou smlouvu, pokud byla uzavřena na původního vlastníka, který již nebude nemovitost vlastnit. Můžeme vás požádat i o další dokumenty. Vyhotovíme dodatek ke smlouvě o úvěru a po jeho podpisu vám odešleme souhlas banky. Žádost můžete poslat na e-mail hypoteka@csas.cz, zavolat nám na tel. číslo 956 773 173 (všední dny 8−18 hod.).

Načítání aplikace