Přišla vám nabídka snadného přivýdělku nebo brigády? Zvažte, jestli nejde o podvod. Zjistit více.

Můžu si sjednat pojištění ve zkušební době?

Ano. Po dobu trvání zkušební doby budete pojištěn pro případ smrti, invalidity, pracovní neschopnosti a hospitalizace. Po skončení zkušební doby se pojištění pro případ hospitalizace změní na pojištění pro případ ztráty zaměstnání, pokud splníte ostatní podmínky pojištění pro případ ztráty zaměstnání.