Můžu si sjednat pojištění, když jsem OSVČ?

Ano. Můžete si sjednat Pojištění vyčerpané částky, přičemž pojištění zahrnuje pojištění pro případ smrti, invalidity, pracovní neschopnosti a hospitalizace. Pokud v průběhu trvání pojištění ukončíte samostatně výdělečnou činnost, uzavřete pracovní poměr a budete splňovat podmínky pro pojištění pro případ ztráty zaměstnání, budete od okamžiku splnění těchto podmínek pojištěn pro případ smrti, invalidity, pracovní neschopnosti a ztráty zaměstnání.