Na co se Pojištění pravidelných plateb nevztahuje?

Obecně se pojištění nevztahuje na pojistnou událost, kterou pojištěný způsobil úmyslně, nebo pokud je pojistná událost spojena s onemocněním, které bylo diagnostikováno ještě před počátkem pojištění.

U rizika pracovní neschopnosti není plněno při degenerativním onemocnění páteře, depresivních stavech, psychických poruchách a odvykacích kúrách.

U rizika ztráty zaměstnání není plněno v případech, kdy ke ztrátě zaměstnání dojde ve zkušební době, předčasným nebo řádným ukončením pracovního poměru na dobu určitou nebo kvůli porušení pracovních povinností.

Výluky jsou přesně definovány v podmínkách jednotlivého pojištění.