Přišla vám nabídka snadného přivýdělku nebo brigády? Zvažte, jestli nejde o podvod. Zjistit více.

Podporují bankomaty České spořitelny dobíjení dopravních karet (časový kupón, elektronickou peněženku)?

  • V bankomatu si můžete dobít Plzeňskou a Karlovarskou kartu v Plzeňském kraji a v Karlových Varech. 
  • Dopravní karty slouží jako elektronický nosič jízdného v dopravě a jako elektronická peněženka.
  • Veškeré transakce prováděné dopravní kartou na bankomatu, včetně dobití, jsou bez poplatku, účtována je pouze částka dobití. 
  • V bankomatu zjistíte stav, tarif a platnost dopravní karty a rovněž nahrajete zakoupený kupón z e-shopu dopravního podniku. 
  • Službu můžete využít pokud jste držitelem karet Visa a Mastercard.
  • Dopravní kartu nevkládejte do bankomatu, ale pouze ji přiložte k místu se samolepkou dopravní karty. 
  • Minimální částka pro dobití elektronické peněženky je 10 Kč, maximální pak 3 500 Kč.
Načítání aplikace