Platí multiměnová funkce pro všechny karty k danému účtu?