Zpět na časté dotazy

Musím si při nákupu/prodeji otevřeného podílového fondu ještě zadat zvlášť příkaz k úhradě/k výplatě?

Ne, toto za vás uděláme. Při nákupu či prodeji je automaticky nabídnut vypořádací účet v Česká spořitelně, ze kterého budou v případě nákupu prostředky hrazeny, nebo na který budou v případě prodeje vyplaceny. Po potvrzení pokynu již nejsou nutné žádné další kroky.