Kde uvidím poplatek za přihlašovací a potvrzovací SMS?

Na konci výpisu z účtu se objeví nová položka „Cena za odeslání SMS“ s upřesněním „Počet přihlášení“ a „Počet potvrzení plateb“.