Jak mám nahlásit pojistnou událost?

Pro efektivní vyřízení jakékoliv pojistné události hlaste vznik pojistné události co nejdříve od jejího vzniku.

Pokud čerpáte pojištění v rozsahu úrovní A a A+ (právní poradenství po telefonu), hlaste událost telefonicky na linkách 1220 (nonstop) a 266 799 775.

Pojistnou událost z pojištění v rozsahu úrovní B a B+ (právní poradenství včetně zastupování u soudu) jste povinni oznámit bez zbytečného odkladu telefonicky, e-mailem na dispecink@1220.cz, faxem na čísle 266 799 797 nebo dopisem. V případě, že byla pojistná událost oznámena telefonicky, e-mailem nebo faxem, je nutno dodatečně oznámit pojistnou událost písemně na adresu: GLOBAL ASSISTANCE, a.s. Dopraváků 749/3, 184 00 Praha 8.

×
George
Česká spořitelna
Bankovnictví budoucnosti.
Stáhnout