Jak lze Pojištění osobních věcí a karet ukončit?

Pojištění se sjednává na dobu neurčitou, při sjednání na dálku můžete od smlouvy odstoupit do 30 dnů od jejího sjednání.

Po uplynutí této lhůty můžete pojištění kdykoli ukončit telefonicky, osobně na pobočce či písemně s ověřeným podpisem. Nevyužitou část měsíčního poplatku vám automaticky vrátíme.