Jak je to s pojistnými limity pro vybraná rizika?

Odpoví vám tyto tabulky:

Limity pro bytovou jednotku:

Limity pro rodinný dům: