Zpět na časté dotazy

Jak funguje odměna za využívání dalších služeb České spořitelny?

Odměnu za využívání dalších služeb získáte, pokud:

  • využíváte produkt penzijní připojištění či doplňkové penzijní spoření (kdy hodnota úspor na všech vašich produktech penzijního zabezpečení je minimálně 100 000 Kč nebo pokud v daném měsíci proběhl příspěvek účastníka/platba v minimální výši 700 Kč. V případě, že klient má smluvně sjednáno hrazení čtvrtletně, pololetně, ročně, hrazená částka se rozpočítá rovnoměrně do jednotlivých měsíců),
  • využíváte produkt životní pojištění FLEXI (kdy kapitálová hodnota Vašeho pojištění je minimálně 100 000 Kč nebo pokud v daném měsíci proběhla řádná platba pojistného v minimální výši 700 Kč. V případě, že klient má smluvně sjednáno hrazení čtvrtletně, pololetně nebo ročně, hrazená částka se rozpočítá rovnoměrně do jednotlivých měsíců),
  • pravidelně investujete (a v daném měsíci jste provedli pravidelnou investici v minimální výši 700 Kč a zároveň jste tuto investici nevybrali nebo pokud hodnota investic na všech vašich majetkových účtech je minimálně 100 000 Kč),
  • řádně splácíte úvěr, autoleasing, hypotéku nebo úvěr ze stavebního spoření,
  • používáte kreditní kartu (kdy čerpaná částka je alespoň jeden den v měsíci vyšší než 700 Kč a nejste ve zpoždění se splácením),
  • využíváte službu Peníze na klik (kdy čerpaná částka je alespoň jeden den v měsíci vyšší než 700 Kč a nejste ve zpoždění se splácením),
  • máte podnikatelské konto Maxi či Klasik.
Načítání aplikace