Zpět na časté dotazy

Co mám dělat, když pošlu finance na špatný účet?

  1. Zkontrolujte, zda údaje platby byly skutečně zadány chybně (prověřte dle faktury nebo jiných podkladů k platbě) a zkontrolujte, jestli se vám peníze nevrátily zpět na váš účet, i kdyby ve více platbách. 
  2. Můžeme vám pomoci v oslovení neoprávněného příjemce prostřednictvím jeho banky. 
  3. Nyní je třeba vyplnit Žádost o vrácení neoprávněně přijatých finančních prostředků. Žádost vyplňte a přineste na pobočku.
  4. Přineste s sebou i doklad, z kterého je zřejmé, že došlo k chybě (faktura, výpis z účtu na pravidelně se opakující platby, smluvní ujednání).
  5. Vaši žádost předáme příjemci/bance příjemce. Doporučujeme vám vyčkat jeden měsíc, zda vám platba bude vrácena.
  6. Pokud vám příjemce platbu nevrátí, můžete si podat písemnou Žádost o sdělení identifikačních údajů a soudní cestou se domáhat vrácení chybně zaslané platby.