Chci vyvázat spoludlužníka

Pokud chcete vyvázat spoludlužníka, posoudíme vaše příjmy a příjmy ostatních spoludlužníků, kteří zůstávají. Doložíte nám tyto dokumenty:

  • Formulář Doplňující informace k žádosti
  • Doklady k příjmům (Jste-li zaměstnanec a mzda vám nechodí na účet v naší bance, budeme potřebovat vyplnit náš formulář Potvrzení o příjmu a doložit tři poslední výpisy z účtu, na který vám zaměstnavatel posílá mzdu. Pokud podnikáte, potřebujeme vaše daňové přiznání včetně příloh a dokladu o uhrazení daně.)

Jestliže dojde i k převodu nemovitosti, doložíte nám nabývací titul (darovací nebo kupní smlouva...). Pokud jste rozvedeni méně než 3 roky, doložíte nám pravomocný rozsudek o rozvodu manželství a dohodu o vypořádání SJM, případně pravomocný rozsudek o výchově a výživě dětí. Můžeme vás požádat i o další dokumenty. Na základě doložených dokumentů vaši žádost posoudíme a v případě kladného výsledku vám vystavíme dodatek k úvěrové smlouvě. Po splnění podmínek uvedených v dodatku vašeho bývalého spoludlužníka vyvážeme. Žádost můžete poslat na e-mail hypoteka@csas.cz, zavolat nám na tel. číslo 956 773 173 (všední dny 8−18 hod.).

Načítání aplikace