Přišla vám nabídka snadného přivýdělku nebo brigády? Zvažte, jestli nejde o podvod. Zjistit více.

Chci přidat/vyměnit spoludlužníka

Abychom vaši žádost mohli posoudit, budeme potřebovat doplňující informace. Dokumenty vyplní všichni současní dlužníci na úvěru a nově přistupující dlužníci. Od nich budeme potřebovat doložit i příjmy. 

Jestliže dojde i k převodu nemovitosti, doložíte nám nabývací titul (darovací nebo kupní smlouva). Na základě doložených dokumentů vaši žádost posoudíme a v případě kladného výsledku vám vystavíme dodatek k úvěrové smlouvě. Žádost můžete poslat na e-mail hypoteka@csas.cz.

Načítání aplikace