Chci přidat spoludlužníka

Abychom vaši žádost mohli posoudit, budeme potřebovat doložit tyto dokumenty:

  • Formulář Doplňující informace k žádosti (vyplní všichni současní dlužníci na úvěru a nově přistupující dlužníci)
  • Doklady k příjmům nově přistupujícího dlužníka (Jste-li zaměstnanec a mzda vám nechodí na účet v naší bance, budeme potřebovat vyplnit náš formulář Potvrzení o příjmu a doložit tři poslední výpisy z účtu, na který vám zaměstnavatel posílá mzdu. Pokud podnikáte, potřebujeme vaše daňové přiznání včetně příloh a dokladu o uhrazení daně.)

Jestliže dojde i k převodu nemovitosti, doložíte nám nabývací titul (darovací nebo kupní smlouva...). Můžeme vás požádat i o další dokumenty. Na základě doložených dokumentů vaši žádost posoudíme a v případě kladného výsledku vám vystavíme dodatek k úvěrové smlouvě. Žádost můžete poslat na e-mail hypoteka@csas.cz, zavolat nám na tel. číslo 956 773 173 (všední dny 8−18 hod.).

Načítání aplikace