Pojištění

„Pojistili jsme si úvěr, ale uvažujeme
o tom, že pojištění ještě rozšíříme."

Pojištění

„Pojistili jsme si úvěr,
ale uvažujeme o tom,
že pojištění ještě rozšíříme."

Pojištění schopnosti splácet k úvěrům pro podnikatele

V rámci pojištění pojišťuje majitel úvěru fyzické osoby (dlužník nebo spoludlužník z úvěrové smlouvy), nebo zaměstnanec klienta pojistníka (fyzické nebo právnické osoby), který splnil podmínky uvedené v rámcové smlouvě.

 • v případě pojistné události je uhrazen nesplacený zůstatek úvěru
 • K uzavření pojištění postačuje prohlášení pojištěného, které je součástí úvěrové smlouvy
 • cena pojištění je stanovena z výše úvěru, varianty a počtu pojištěných osob
 • individuální čerpání úvěru, jednorázové nebo postupné
 • v rámci jednoho úvěru je možné pojistit až tři osoby
 • nesjednává se zajištění závazku formou vinkulace pojistného plnění

 

Pojištění klíčových osob

V rámci pojištění pojišťuje majitel účtu fyzické osoby pobývající na území ČR (majitel účtu - fyzická osoba nebo zaměstnanec majitele účtu určený majitelem účtu, který splnil podmínky uvedené v rámcové smlouvě).

 • v případě pojistné události je uhrazen sjednaný limit plnění až do výše 1 500 000 Kč
 • pojištění pro případ smrti úrazem (varianta A), nebo z jakýchkoliv příčin (varianta B)
 • k uzavření pojištění postačuje prohlášení pojištěného, kterým dává souhlas s podmínkami pro vstup do pojištění
 • pojištění se sjednává k podnikatelskému účtu
 • v rámci jednoho účtu je možné pojistit až tři osoby
 • nesjednává se zajištění závazku formou vinkulace pojistného plnění

 

Životní pojištění pro zaměstnance firem

Pojistěte sebe i své zaměstnance se speciální nabídkou pro firmy a organizace, které se rozhodly přispívat svým zaměstnancům na životní pojištění.

 • možnost uplatnit daňové úlevy.
 • firma neplatí sociální ani zdravotní pojištění z pojistného placeného za zaměstnance
 • je příspěvek zaměstnavatele až do výše 12 000 Kč ročně osvobozen od daně z příjmu fyzických osob
 • příspěvek osvobozen od platby sociálního a zdravotního pojištění

 

Pojištění ke kartám

Pojištění karty a osobních věcí

 • ochrání vás v případě ztráty nebo odcizení karty a osobních věcí
 • kryje neoprávněné transakce provedené ztracenou nebo odcizenou kartou
 • nahradí ztrátu peněženky, kabelky, batohu
 • hotovost v peněžence nebo příručním zavazadle do výše 2 000 Kč

Cestovní pojištění k platebním kartám

 • můžete se při cestě do zahraničí cítit bezstarostně
 • pokrývá léčebné výlohy za ošetření v zahraničí
 • poskytuje plnění v případě trvalých následků či smrti následkem úrazu
 • uhradí vám náklady, pokud způsobíte újmu jiné osobě
 • vynahradí vám ztrátu, zpoždění nebo poškození zavazadel
 • odškodní vás za čekání kvůli zpoždění letu

 

Domluvte si s námi nejvhodnější nabídku

Telefonicky

Zanechte nám na sebe kontakt, co nejdříve se vám ozveme.

Načítání aplikace

Na pobočce

Vyhněte se frontám a objednejte se k bankéři v nejbližší pobočce.