Investiční úvěr pro bytová družstva
a společenství vlastníků jednotek

„I společný majetek potřebuje kvalitní správu financí."

Hypoteční a Investiční úvěr pro bytová družstva a společenství vlastníků jednotek

Jedná se o dlouhodobý účelový úvěr určený k financování oprav, rekonstrukcí a modernizací bytových domů. Může být také využit k nákupu a instalaci technologie pro výrobu elektrické či tepelné energie, jako jsou například fotovoltaické elektrárny nebo tepelná čerpadla. Hypotéční úvěr může pokrýt až 100 % celkových projektových nákladů, avšak maximálně do 80 % hodnoty nemovitosti, kterou stanoví smluvní znalec banky

Jedná se o dlouhodobý účelový úvěr určený k financování oprav, rekonstrukcí a modernizací bytových domů. Může být také využit k nákupu a instalaci technologie pro výrobu elektrické či tepelné energie, jako jsou například fotovoltaické elektrárny nebo tepelná čerpadla. Hypotéční úvěr může pokrýt až 100 % celkových projektových nákladů, avšak maximálně do 80 % hodnoty nemovitosti, kterou stanoví smluvní znalec banky

Evropské a národní dotační programy

  • Zhodnotíme proveditelnost zadání a cíle investičních projektů.
  • Zpracujeme kompletní žádosti o dotace, naši partneři zrealizují výběrová řízení.
  • Zajistíme veškeré služby k zajištění finančních prostředků nejen z fondů EU.
  • Zhodnotíme proveditelnost zadání a cíle investičních projektů.
  • Zpracujeme kompletní žádosti o dotace, naši partneři zrealizují výběrová řízení.
  • Zajistíme veškeré služby k zajištění finančních prostředků nejen z fondů EU.