Stanislav: Online výuka v rámci kurzů Abecedy vzdělávání byla nakonec lepší než osobní

Abeceda vzdělávání pro seniory Stanislav

23. srpna 2021

3 minuty

Jaké to je, když se senioři musejí učit online? Dá se to vůbec, když je vám třeba přes osmdesát? A jak si s „žáky“ o generace staršími poradili lektoři, kteří jsou vybíráni z řad studentů? To vše prověřil poslední rok s Abecedou vzdělávání. Kurzy, v nichž se senioři učí pracovat s chytrým telefonem, absolvoval i pan Stanislav.

Úvod Abecedy vzdělávání jste absolvoval na podzim ještě osobně. Měl jste nějaké obavy?

Bál jsem se, že lektoři budou nabití informacemi a my to nebudeme vnímat a stíhat. Ale ne, oni byli trpěliví, dokonale všechno vysvětlili. Měli pochopení a moc dobře věděli, že pracují s kategorií lidí, kteří jsou generačně starší. A tam to chce někdy velkou trpělivost a tu oni měli. Navíc, když něco nestihli nebo nevěděli, vrátili se k tomu v příští lekci.

Takže věkový rozdíl nevadil?

Nebyl to vůbec žádný problém. Nejstarší účastnici tam bylo 90 let a naše lektorka byla velmi mladá, takže věkový rozdíl opravdu velký. Ale vím, že byla svědomitá, důsledná a snažila se všechno vysvětlit. Takže to bylo bez jakýchkoliv problémů.

Dokončit kurz jste kvůli covidovým omezením musel na online hodinách. Jaké to bylo?

Nakonec to bylo perfektní. Distanční forma umožňuje mnohem víc než ta osobní. Lektor nám promítal různé obrazovky, v podstatě vám vždy přesně ukázal, kam ten prst máme dát a co zmáčknout. Takže to byla dokonalá tabule. Navíc je to z domova mnohem příjemnější než sedět v lavici.

Jak dlouho a jak často kurz probíhal?

Jednou týdně. Lekce trvala hodinu až hodinu a půl. A protože mě zajímaly další věci, tak jsem musel velmi ocenit, že se mi můj lektor individuálně věnoval ještě jednu hodinu navíc.

Co nejdůležitějšího jste se naučil?

Největším přínosem bylo to, že jsem si rozšířil informace a povědomí o Mapách.cz. Jezdím hodně na kole a využívám cestičky, které nejsou v mapách zanesené jako turistické. Také oceňuji, že jsem se naučil nové finty s fotografováním i to, jak fotky technicky upravovat, jako třeba otáčet o 360 stupňů a podobné věci. To bylo nesmírně zajímavé.

Nezkoušel jste někdy získat tyto informace třeba od vnoučat nebo od širší rodiny?

Mám rodinu početnou a máme v ní i relativně malé děti. Ale já od nich nechci čerpat. Naopak je chci inspirovat, dávat jim tipy a bavit se s nimi o tom, co se dá využívat. Buď mi řeknou, že už to dávno znají, nebo se naopak zajímají o to, co vím já. Je to pak taková pěkná vzájemná výměna.

Jaký byl hlavní důvod, proč jste se přihlásil do kurzu?

Očekával jsem rozšíření mých vědomostí, že se dozvím víc o některých aplikacích. Pak tam byl další důvod, jsem v důchodu a člověk se má nějak vzdělávat a něčím obohacovat a poznat nové lidi. Bylo nesmírně zajímavé, že na online hodinách se sešli lidé ze všech koutů republiky.
 

Sledujte web a vzdělávací novinky na serveru projektu Abecedy vzdělávání pro seniory.

Pokračujte dále