Zpátky do lavic aneb Rodičovství s rozumem

Rodina

3. září 2019

8 minut

Září je měsíc, kdy se rozvolněný prázdninový způsob života vrací do starých kolejí. Skončily prázdniny a dovolené a po letním odpočinku nás čekají povinnosti. Rodičům i dětem se v tomto období zvyšuje stresová zátěž.

Možná přemýšlíte, jak se popasujete se začátkem nového školního roku. Postupem dětí do dalšího ročníku, zvýšením kapesného, výběrem mimoškolních aktivit i nastavením zdravého jídelníčku. Pro začátek může pomoci pár tipů, jak na rodičovství s rozumem.

Přiměřenost

Přiměřenost není průměrnost, ale způsob, jak zvládat život bez zbytečných výkyvů aneb všeho s mírou. Teď v září, kdy se roztáčí kolotoč nových úkolů, mohou pod tlakem závazků přikročit k nepřiměřeným reakcím i rodiče. Chce to výdech a nádech dřív, než budete nepatřičného jednání litovat, protože je důležité, abyste dětem šli příkladem. Naučit se zvládat konflikty a složité situace bez zbytečných emocí je někdy věda, ale jde to. Děti, které pochopí principy přiměřeného chování a začnou se jimi řídit, budou jako dospělí vyrovnaní a úspěšní ve všech ohledech.

Pravidla

Na začátku školního roku je důležité, jak si s dětmi nastavíme pravidla a jak je budeme všichni dodržovat. Menší děti provází pravidly rodiče a také je mění s tím, jak děti rostou. S většími dětmi je dobré probrat a nastavit mantinely společně. Chtějte po dítěti, aby plnilo, na čem se dohodnete. Buďte důslední, děti se to od vás naučí a spokojení pak budete všichni.

Rovnováha

Měla by být udržována ve všech oblastech života. Dbejte na to, aby vaše děti měly vyvážený poměr mezi volným časem a povinnostmi. Dopřejte jim dostatek prostoru pro odpočinek a vyvažujte i kroužky volným časem, který děti tráví podle vlastních představ. Důležitá je také rovnováha mezi přijatou a vydanou energií. Je dobré mít přehled o tom, jak se děti stravují během dne, kolik čeho snědí a jaký mají energetický výdej. Zkrátka vyváženost ve všech ohledech.

Plánování a organizování

Jde o nastavení priorit, tedy od nejdůležitějších úkolů po méně významné. Děti školou povinné je třeba vést k orientaci v čase a rozvržení úkolů tak, aby měly motivaci je plnit. V praxi to znamená, že děti potřebují vědět, co po splnění úkolů následuje, ideálně zábava. Děti se potřebují těšit. Je důležité, aby už školáci prvního stupně pochopili, že odkládání povinností vede ke stresu a z utíkání před závazky vznikají problémy.

Zvládání zátěže

Určitě znáte své dítě nejlépe, proto víte, jak velkou zátěž unese. U domácí přípravy do školy obecně platí, že ideální délka pro soustředění je 15 - 20 minut, pak bychom měli nechat potomka odpočinout. K učení se může případně vrátit ještě jednou až dvakrát. Stejně byste měli dávkovat i mimoškolní aktivity. Je dobré zvážit veškerá pro a proti a vybrat jen to, co děti skutečně baví a k čemu mají vlohy. Vyhněte se zhmotňování vlastních snů prostřednictvím dětí – takové to – chtěla bych mít doma baletku a syna v NHL. Ideální stav je, že dítě má radost ze všeho, co dělá.

Adaptabilita

Je schopnost vstřebávat změny a umět se přizpůsobit. V dnešní zrychlené době je to společenská nutnost. Děti, které se brzy naučí přijímat změny, jsou odolnější vůči negativním vnějším vlivům. Je dobré dětem vysvětlovat, že změny, i ty nepříjemné, jsou součástí života. Jak na to? Mluvit o všem, co dítě během dne potkalo, jak reagovalo a jak nečekané situace řešilo. Pomáhat dětem hledat pro ně nejméně bolestivá a schůdná řešení.

Zkusme být trpěliví a tolerantní. Děti potřebují stabilní a bezpečný prostor, ze kterého budou denně vyrážet připravené přijímat radosti i strasti života. Buďte dětem oporou a vzpomeňte si na vlastní dětství, taky jste nebyli dokonalí, ale hlavně že jste byli šťastní.

Pokračujte dále