Státní dluhopisy: Investice bez stresu

8. července 2021

7 minut

Státní dluhopisy jsou investicí s nejnižším rizikem, ale nemůžete očekávat vysoké výnosy.

Jakožto nejkonzervativnější typ investice s sebou státní dluhopisové fondy nesou mnohé výhody i nevýhody. Investor může být klidný, že o své peníze s pravděpodobností hraničící s jistotou nepřijde a za pět či šest let mu vynesou garantovanou sumu. Na druhou stranu se téměř jistě nestane, že by mu vynesly více, než ztratí na inflaci.

V modelových příkladech, na kterých se investorům ukazují plusy a mínusy různých typů investic (tzv. investičním trojúhelníku), bývají státní dluhopisy uváděny jako příklad investice s téměř nulovým rizikem, vysokou likviditou (peníze není problém v emitentem stanovených termínech dostat zpět), ale nízkými výnosy.

Jak to funguje?

Státní dluhopisy vydává Ministerstvo financí. Zadlužení tímto způsobem je pro stát výhodné z více důvodů – sám tím snižuje (diverzifikuje) rizika a je pro něj výhodnější, když státní dluh nedrží jen zahraniční investoři, ale také čeští občané a čeští institucionální investoři.

Poslední tři roky jsou pro drobné investory relevantní Dluhopisy Republiky – ty poprvé Ministerstvo financí emitovalo v roce 2018 při příležitosti 100 let od založení Československa. Od té doby je vydává několikrát ročně. V čase vydání tohoto článku byla aktuální emise od 1. 7. 2021, a to formou emise tzv. reinvestičního a protiinflačního státního dluhopisu, v obou případech je doba do splatnosti šest let. Upisovací období běží od března a končí 18. 6. Minimální počet jedné objednávky dluhopisů je 1000 kusů, což při pořizovací ceně kus za korunu znamená tisícikorunu. Maximální hodnota objednávky na osobu je 50 milionů kusů, a to v součtu případného většího množství objednávek na osobu.

Reinvestiční státní dluhopis

Reinvestiční státní dluhopis má fixně stanovený růst ročních kupónů s tím, že rostoucí pevné úrokové sazby se stanoví k počátku upisovacího období pro všechna výnosová období. Konkrétně to znamená, že pro první rok bude roční úroková sazba 0,5 procenta, druhý rok 0,75 procenta, poslední rok (tedy od července 2026 do července 2027) už 2,75 procenta.

Proti-inflační státní dluhopis

Proti-inflační státní dluhopis je zajímavý v tom, že kopíruje míru roční inflace neboli růstu spotřebitelských cen. Je počítán poměrně složitým způsobem (https://www.sporicidluhopisycr.cz/cs/uzitecne/ochrana-investice-pred-inflaci), stačí si ale pamatovat, že se nazývá SSD a zjednodušeně zohledňuje meziroční míru inflace zveřejňovanou Českým statistickým úřadem. Konkrétní příklad: Výnos proti-inflačního státního dluhopisu, emitovaného v lednu 2020 byl pro první rok 3,44 procenta p. a.

Relativní nevýhodou proti-inflačních státních dluhopisů je, že investor předem neví, jak bude jeho investice úročena. Na druhou stranu si může být jistý, že hodnota investovaných peněz v důsledku jakkoli vysoké inflace neklesne. Navíc, pokud by inflace klesla do minusových hodnot (a došlo k deflaci), pro investora to znamená, že mu z investice nebude nic odečteno, tedy že minimální úrok bude nulový.

Co je třeba udělat v případě zájmu o státní dluhopis?

Prvořadě potřebujete mít tzv. majetkový účet u CDCP (Centrální depozitář cenných papírů), který následně spravujete elektronicky. Pakliže jste nevlastnili žádnou z předchozích emisí, je třeba se stavit na pobočce některého z distributorů (tedy České spořitelny nebo ČSOB). Tam si vás řádně identifikují a ověří, podáte si Žádost o úpis aktuálně nabízených emisí Dluhopisu Republiky a zároveň vám bude zřízen elektronický přístup ke správě majetkového účtu. To je poslední služba, za kterou zaplatíte (řádově nižší stovky korun). Pak už jen pošlete na účet distributora sumu za upisované dluhopisy a do 14 dnů dostanete potřebné přihlašovací údaje (z bezpečnostních důvodů vám jich přijde část na mobilní telefon, část poštou). Žádnými dalšími poplatky není pořízení státního dluhopisu zatíženo, s výjimkou nadstandardních služeb – to pokud byste třeba chtěli státní dluhopis někomu darovat.

Následně můžete svůj účet ovládat a s emisemi obchodovat už zcela samostatně (nonstop on-line), případně můžete dát na zkušenosti distributora a využít jeho služeb při obchodování.

Výhody investice do dluhopisů

  • patří mezi nejbezpečnější způsoby investice
  • má garantovaný výnos, který je osvobozen od 15procentní daně z příjmů (u dluhopisů emitovaných po 1. 1. 2021)
  • možnost předčasného splacení bez penalizace
  • pořízení dluhopisů nepodléhá žádnému poplatku, pouze distributorovi za zřízení majetkového účtu

Nevýhody investice do dluhopisů

  • výnosy nejsou vysoké, nepřekročí zpravidla inflaci
  • je třeba pořídit minimálně 1000 kusů dané emise, tedy za 1000 Kč, jeden upisovatel může podat žádosti souhrnně o maximálně 50 milionech kusů (50 milionů Kč)
  • doba do splatnosti bývá 5 – 6 let
  • peníze vložené do státního dluhopisu klient nedostane zpět kdykoliv, ale jen ve stanovených termínech. Aktuálně je možné je předčasně vybrat jednou ročně.

Pokračujte dále

Co s investicemi, když finanční trh kolísá

Jsem tak bohatý, abych si mohl dovolit investovat?

Co vás čeká na cestě k první investici?