ESG: Tři písmena, jež hýbou světem

15. února 2023

5 minut

Stále více investorů zapojuje do svého rozhodování, kam vložit peníze, také kritéria společenské odpovědnosti a udržitelnosti. 

Může to být proto, že chtějí mít dobrý pocit z propojení s firmami, které se chovají odpovědně k životnímu prostředí i ke svému okolí. Anebo proto, že je to v dnešní době velmi pragmatické rozhodnutí. Environmental, Social a Governance jsou termíny, které mění současné vnímání světa.

Podniky s nálepkou „ESG pozitivní“ jsou v současnosti velmi populární. Projevuje se to také na podílových fondech, které je mají ve svém portfoliu – u investorů jsou čím dál žádanější. Mimo jiné tím tyto společnosti dávají jasně najevo, že myslí na budoucnost. A to chce slyšet každý investor, kterému jde o budoucí výnosy.

Celých 79 procent globálních investorů říká, že ESG rizika jsou v investičním rozhodování důležitým faktorem. Vyplývá to z průzkumu Pricewaterhouse Coopers Global.

ESG je tenký led

Ke ztrátě společenského kreditu stačí dnes relativně málo. A to napříč kontinenty, zapojenými do globálního byznysu. Když jinak prosperující společnost udělá třeba jen drobný úkrok od principů ESGzhorší se uhlíková stopa jejího produktu, zamete pod koberec stížnost nespokojeného zaměstnance, dostatečně nedbá na stejné zastoupení žen a mužů v managementu −, může to výrazně poškodit její reputaci, kterou pracně budovala celá léta nebo desetiletí.

A musí se pak na sociálních sítích hodně snažit, aby svou značku zachránila. Jak před svými klienty, tak u akcionářů. Že takový jeden chybný úkrok může způsobit pád akcií podniku, si na tomto místě jistě nemusíme vysvětlovat. Koneckonců ani investor se nechce „zašpinit“ spojením se společensky negativně vnímanou firmou a raději nakoupí cenné papíry někoho jiného. Třeba prostřednictvím podílového fondu zaměřeného přímo na společnosti integrující ESG kritéria do svých řídicích a rozhodovacích procesů.

Proč takový humbuk?

Jak to bývá u většiny trendů, které „hýbou světem“ a které mají společnost emancipovat, jejich základ je správný. A je přirozené, že ve chvíli, kdy se tyto nové směry nastavují, to budí velký společenský rozruch. Zvláště pokud to zasahuje i do celoevropské legislativy jako ESG. Doba se ale mění. Všechny podobné změny potřebují čas. Hodně času.

I ten nejzavilejší odpůrce „zelených“ energií dnes jistě nebude zpochybňovat nutnost emisních filtrů na uhelných elektrárnách – ještě před čtyřiceti lety by se jim vysmál. Přítomnost ozonové díry, kterou jsme si ve stratosféře používáním freonů a dalších látek vytvořili a o které se začalo mluvit v 70. letech, ještě koncem minulého století zpochybňovala i část vědecké obce. Přitom se jedná o jednu z hlavních příčin globálního oteplování, které dnes bereme jako fakt.

Evropská unie chce do roku 2030 snížit emise skleníkových plynů o 55 procent a do roku 2050 dosáhnout uhlíkové neutrality.

Stejně tak se měnil i přístup k lidským právům nebo genderové rovnosti. Dokáže si dnes někdo představit, že by ženy neměly volební právo? Usilovat o něj začaly už v 19. století, napřed v USA, a posléze v Evropě, ale ještě na konci druhé světové války ho neměla uzákoněné například Francie nebo Itálie. Anebo Belgie, země, ve které se dnes nastavují kvóty pro povinné zastoupení žen ve vedení firem. A Švýcarsko? Tam volební právo pro ženy vstoupilo na federální úrovni v platnost až v roce 1971!

Také k vyhroceným diskusím o ESG principech je třeba přistupovat s odstupem. Zatím je vše ve fázi, kdy se termíny jako společenská odpovědnost nebo udržitelnost teprve dostávají do širšího povědomí. I když třeba Česká spořitelna má ve svých stanovách jasně definovanou ohleduplnost k životnímu prostředí či sociální odpovědnost už přes 20 let, teprve dnes se tvoří celospolečenská pravidla, kritéria a regulace, které budou za pár desítek let zcela přirozené a závazné pro všechny.

Tímto směrem přemýšlí i aparát EU. A postupuje v tom promyšleně. Přes banky vytváří tlak na firmy, aby se chovaly odpovědně. Protože „ESG label“, označující udržitelně a odpovědně se chovající firmu, může rozhodnout o tom, jestli například investiční společnost její cenné papíry zařadí do portfolií svých podílových fondů, ať už akciových, dluhopisových nebo smíšených. 

Co je to ESG

E – Environmental, životní prostředí

Všímá si rizik spojených s možnými negativními dopady na komplexní ekosystémy (ovzduší, půdu, vodu). Na ně je navázané také lidské zdraví. Mezi environmentální aktivity patří například předcházení znečištění ekosystémů, snižování emisí a dopadů na klima, zveřejňování informací o dopadech na životní prostředí (např. uhlíková stopa) nebo optimalizace odpadového hospodářství. Firmy, které se těmito aktivitami zabývají, jsou obecně vnímány jako společnosti nakloněné přírodě.

S – Social, oblast společensko-sociální

Zabývá se společenskými a sociálními riziky, která se týkají negativních vlivů na člověka, širokou veřejnost a společnost jako takovou. Vzniku těchto rizik předcházejí společnosti např. podporou zdraví a bezpečnosti svých zaměstnanců či dobrých vztahů na pracovišti, ochranou lidských práv nebo vlastními sociálně integračními programy.

 G – Governance, řízení věcí veřejných a firemní řízení

Oblast governance zahrnuje způsoby řízení firem, municipalit nebo správních orgánů. Zaměřuje se na řízení podnikových rizik, firemní politiku z pohledu její udržitelnosti a dalšího rozvoje, oblast HR (třeba genderově vyvážené příležitosti nebo přiměřené odměňování manažerů), vyvažování zájmů akcionářů, managementu a zaměstnanců nebo na transparentnost komunikace s veřejností.

Pokračujte dále

Jsem tak bohatý, abych si mohl dovolit investovat?

Co vás čeká na cestě k první investici?