Kdy a jak začít s kapesným

Rodina

25. března 2019

5 minut

Když se začíná uvažovat o kapesném, nemělo by jít o částku, ale o princip. Díky tomu, že dítě začne mít odpovědnost, byť za malý obnos, naučí se samo za sebe rozhodovat a uvědomí si, že věci mají různou hodnotu, a začne si jich víc vážit. Kdy tedy s kapesným začít?

Začátek povinné školní docházky dítěte je i dobrou příležitostí pro začátek s kapesným. Díky kapesnému se dítě již od útlého věku učí hospodařit s penězi, a zvyšuje tak svou finanční gramotnost, která se mu v dospělosti jistě bude hodit. K rozhodnutí o tom, kdy s kapesným začít, může být i prozaičtější důvod – dítě se může praktickými příklady snadněji naučit počítat.

Jak často dávat kapesné?

  • Malým dětem je dobré kapesné dávat po týdnech, v delších intervalech hospodaří hůře.
  • S rostoucí matematickou gramotností a psychickou vyspělostí dětí pak přecházejte na měsíční periody. Ty kopírují život v dospělosti.

Rozhodnutí o pravidelném kapesném je pro dítě velká věc, stává se „dospělejším“. Tomuto důležitému kroku by měla předcházet rodinná porada, při které se dítěti vysvětlí, k čemu kapesné je, co je to spoření a v neposlední řadě je třeba stanovit základní mantinely pro nakládání se svěřenými penězi. Dalším krokem je občasná kontrola, jak dítě s penězi nakládá. Rodiče si tak ověří, že dítě správně pochopilo, jakou má novou zodpovědnost.

Tipy jak na kapesné:

  • Výše kapesného by měla být jasně dohodnutá a ze strany rodičů dodržená. Právě tím se dítě učí hospodařit a uvědomovat si hodnotu peněz.
  • Nedoporučuje se dítě připravit o kapesné například jako trest za špatné známky.
  • Rodič by také neměl příliš zasahovat do toho, co si dítě koupí z peněz pro vlastní potřebu, pokud je to v rámci dohodnutých mezí. Dítě si samo musí přijít na to, co je zbytečná útrata. Je to dobrá příprava na budoucí život.

Jako banka podporujeme finanční gramotnost. Věříme totiž, že má smysl rozvíjet vše, díky čemu Češi a Češky získávají větší sebejistotu, budou se cítit silnější, a dokážou se tak lépe rozhodovat. Je to cesta k tomu, aby se lépe dařilo nám všem.

Pokračujte dále