Na co si dát pozor ve smlouvách

Na co si dát pozor ve smlouvách

26. dubna 2019

5 minut

Se smlouvami přijde člověk do kontaktu na každém kroku. Jakékoliv dohodě mezi obchodníkem a zákazníkem se říká spotřebitelská smlouva. Na co si dát pozor při uzavírání takové smlouvy?

Smlouvy nemusí být jen písemné, platí i ústní dohody!

Člověk si to neuvědomí, ale smlouvy uzavíráme denodenně. Když si ráno dáme u stánku kávu, uzavřeli jsme smlouvu o koupi, když nastoupíme do autobusu hromadné dopravy, uzavíráme smlouvu o přepravě. Na internetu můžete smlouvu uzavřít i jedním nevinným kliknutím.

Poctivě čtěte i malá písmena pod čarou!

Smlouvy zpravidla připravuje obchodník. Stane se, že prodejce této výhody zneužije, aby se zvýhodnil na váš úkor. Je tedy důležité smlouvu pečlivě pročíst, aby z ní neplynula nějaká nevýhodná či nepříjemná povinnost vztahující se k vám jako nakupujícímu.

Nepřiměřené podmínky nejsou ze zákona dovolené!

Smlouvy se nesmí odchýlit od zákona v neprospěch spotřebitele ani nesmí obsahovat nepřiměřené smluvní podmínky. K takovým smluvním podmínkám se pak nepřihlíží, tzn. jako by ve smlouvě vůbec nebyly.

Platí, na co nás nalákali
Smlouva je smlouva, i když neodpovídá tomu, co jsme si řekli před jejím uzavřením. Není to tak. Stává se, že nás obchodník v prodejně na něco naláká, a když dojde na lámání chleba, ukáže se, že ve smlouvě je všechno jinak. Uzavřená smlouva musí odpovídat tomu, co bylo řečeno před jejím uzavřením. Když to tak není, má přednost to, co je pro spotřebitele příznivější.

Lhůta na rozmyšlenou
Od smlouvy máme možnost odstoupit, například když se uzavře smlouva mimo klasický obchod na předváděcích akcích, na ulici, přes e-shop, katalog apod. Jde o ochranu spotřebitele, kdy vás někdo „přepadne“ na ulici, rozhodujete se pouze podle fotografie nebo popisu zboží, nebo v situaci, kdy jste se sami svobodně nerozhodli jít nakupovat. POZOR – Odstoupit od smlouvy nejde třeba: u nákupu CD, DVD, když je porušen originální obal nebo když už bylo zboží vyzkoušeno a není ho možné vrátit z hygienických důvodů aj. nebo třeba když na internetu koupíte lístky na koncert nebo do divadla.

Smlouvy mohou uzavírat i děti, kterým ještě nebylo 18!

Nezletilí ještě sice nemají způsobilost ke všem právním jednáním (plnou svéprávnost), ale to neznamená, že nemohou platně nic podepsat. Vychází se z toho, že mohou uzavírat smlouvy přiměřené „rozumové a volní vyspělosti“ svých vrstevníků. Takže v šestnácti třeba mohou uzavřít smlouvu o členství ve fitku (třeba i nevýhodnou), ale ještě ne např. sami investovat na finančních trzích.

Pokračujte dále