Studentův průvodce daněmi

Daňové odpočty

25. ledna 2022

7 minut

Mladým lidem, kteří studují, je finanční úřad velice nakloněný. Přečtěte si, kdy není potřeba podávat daňové přiznání nebo jak využít extra slevy na studenta i co dělat, pokud si například přivyděláváte jako influencer.

Obecně platí, že každý, kdo má nějaké příjmy, by je měl zdanit a provést roční vyúčtování. Naštěstí existují výjimky a k mladým lidem jsou velmi milosrdné. 

Studenti často nemusí podávat daňové přiznání k příjmům z brigád. Dejte ale pozor, ne vždycky se vyplatí toho využít. Někdy je lepší daňové přiznání podat, můžete tím získat zpět i tisíce korun, které vám v průběhu roku zaměstnavatel strhl z příjmů. 

Daňové přiznání podávat nemusíte, pokud všechny vaše příjmy spadají do tzv. samostatného základu daně vybírané srážkou, neboli:

  • měli jste příjem z dohody o provedení práce do výše 10 tisíc korun měsíčně a nepodepsali jste tzv. „růžové prohlášení“ (s oficiálním názvem „Prohlášení poplatníka daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti“). Zaměstnavatel vám totiž daň srazil před výplatou peněz. 
  • na základě dohody o pracovní činnosti jste si vydělali do 3 500 Kč měsíčně u jednoho zaměstnavatele a nepodepsali jste růžové prohlášení.

Získat peníze lze i zpětně

Daň, kterou vám zaměstnavatel při výplatě srazil, můžete získat zpět, když se teď rozhodnete daňové přiznání podat. Buď můžete sami, nebo dodatečně podepište růžové prohlášení u posledního z loňských zaměstnavatelů a on za vás vyúčtování provede. 

Srážková daň je ve výši 15 procent z příjmu. Pokud jste si v loňském roce vydělali na brigádách 20 tisíc korun, získáte zpět 3 tisíce. Jestliže jste si vydělali 60 tisíc korun, vrátí vám finanční úřad 9 tisíc korun. Jde o jednoduchou násobilku.*
* Částka se může drobně lišit díky zaokrouhlování základu daně.

Kdy daňové přiznání podat

Jestliže jste OSVČ, máte uzavřenou pracovní smlouvu nebo máte více příjmů současně, týkají se vás stejné povinnosti jako ostatních, nestudujících plátců daní. 

Jste influencer nebo máte vlastní e-shop? I vás se roční zúčtování týká.

  • Pokud máte živnostenský list a klientům svoji práci fakturujete, musíte podat daňové přiznání. 
  • Výjimkou je situace, kdy vaše příjmy influencera nepřesáhly 6 tisíc korun a zároveň jste měli v loňském roce jen jednoho zaměstnavatele.

Využijte slevy a odpočty při výpočtu daně

Coby student máte nárok na všechny slevy a odpočty jako jakýkoliv jiný plátce. Mrkněte na náš přehled, všechny je tam najdete přehledně popsané.

Navíc máte nárok na slevu na studenta

Daň vám sníží o 4 020 korun a můžete ji uplatnit, pokud se soustavně připravujete na budoucí povolání studiem nebo předepsaným výcvikem, a to nejdéle do 26 let věku. Výjimku tvoří ti, kteří prvně studují prezenční formu studia v doktorském studijním programu, který poskytuje vysokoškolské vzdělání. Ti mohou daňovou slevy na studenta v zaměstnání, na brigádě nebo v podnikání uplatňovat do 28 let věku.

Jestliže jste studovali jen část roku 2021, slevu můžete uplatnit také, ale jen v poměrné výši. Daň si snižte o 335 Kč za každý kalendářní měsíc, ve kterém jste měli status studenta. Status studenta po úspěšném absolvování vysoké školy máte ještě do konce měsíce následujícího po státnicích. Termín promoce nehraje roli. 

Slevy i odčitatelné položky můžete kombinovat a sčítat. Jejich počet je omezen pouze kolonkami v daňovém přiznání. Takže zatímco vy uplatníte ve svém přiznání slevu na poplatníka a studenta, vaši rodiče si na vás uplatní slevu na dítě.

Článek má pouze informativní charakter. Nejedná se o daňové poradenství, jen o základní, zjednodušený a ne zcela úplný přehled obecných pravidel. Jak se konkrétně promítne do daní, záleží na detailech případu. Doporučujeme konzultaci z řad daňových odborníků.

Pokračujte dále