5 minut čtení

Průvodce výplatní páskou

Kolik vyděláváte, kolik zaplatíte na daních a pojištění nebo kolik vám zbývá dovolené. To všechno vám prozradí vaše výplatní páska. Obsahuje totiž mnohem víc než jen výplatu. Najdete na ní čtyři typy mzdy: základní, hrubou, superhrubou a čistou. Podívejte se, jaký je mezi nimi rozdíl a co způsobí, že se vaše čistá mzda může zvýšit, když si vezmete dovolenou.

Mzda i plat jsou odměnou zaměstnanců ve služebním nebo pracovním poměru. Zatímco plat dostávají zaměstnanci ve veřejném sektoru, mzda se vyplácí lidem pracujícím v soukromém sektoru. Postup výpočtu však mají společný, proto je pro zjednodušení nebudeme v našem textu rozlišovat.

Co je dobré znát, než rozebereme složky výplatní pásky: Jako zaměstnanec platíte daně a odvody na sociální i zdravotní pojištění. Zároveň vám ale na sociální a zdravotní přispívá i váš zaměstnavatel. Ze mzdy se proto vypočítá právě daň z příjmů, odvody a také základy pro nemocenskou nebo náhradu dovolené.

Peníze
Seznam

Základní mzda

Jedná se o základní měsíční mzdu. Tedy tu částku, která je uvedená v pracovní smlouvě nebo ve mzdovém výměru a o kterou vyjednáváte na pohovoru.

Bankovka

Hrubá mzda

Hrubá mzda je součtem základní mzdy a motivačních složek, jako jsou prémie, osobní ohodnocení, příplatky, odměny či podíly ze zisku. Z její výše platíte sociální a zdravotní pojištění. Proto, ačkoliv se jedná o odměnu za vaší práci, není celá vaše.

Proč vás bude zajímat?

Pokud znáte její výši, snadno si s pomocí mzdové kalkulačky můžete vypočítat, kolik vám přijde na účet.

Superhrubá mzda

Superhrubá se jí říká proto, že kromě vaší hrubé mzdy zahrnuje ještě odvody na zdravotní (9 %) a sociální (24,8 %) pojištění, které za vás platí zaměstnavatel a které se počítají z hrubé mzdy. Zároveň se ze superhrubé mzdy vypočítá daň z příjmu (15 %). Jinými slovy, superhrubá mzda je celková částka, kterou za vás zaměstnavatel vydá.

Proč vás bude zajímat?

Jen když víte, kolik je superhrubá mzda, máte představu, kolik celkem platíte na sociální a zdravotní pojištění. A kolik bude vaše daň z příjmu.

Čistá mzda

To už je výplata, která vám přijde na bankovní účet a už je opravdu vaše. Výpočet čisté z hrubé mzdy probíhá tak, že odečtete daň z příjmu bez daňových slev (15 % ze superhrubé mzdy) a sociální (6,5 % z hrubé mzdy) a zdravotní (4,5 % z hrubé mzdy) pojištění. Použít můžete také již zmíněnou mzdovou kalkulačku.

Proč vás bude zajímat?

Čistá mzda je částka, se kterou opravdu můžete počítat. Proto, když si vyjednáváte základní mzdu nebo chcete přidat, nezapomeňte si hned spočítat, kolik to bude nakonec dělat čistého, ať později nejste překvapení.

Další položky na výplatní pásce, které potřebujete znát - a proč:

PPÚ vám vysvětlí, proč může být čistá mzda vyšší
Zkratka PPÚ (průměr pro pracovně-právní účely) označuje hodinový průměr za náhrady za dovolenou, svátky a přesčasy. Spočítá se tak, že sečtete hrubý plat za čtvrtletí třeba před vaší dovolenou a vydělíte počtem odpracovaných hodin. Pokud jste v tomto čtvrtletí dostali prémie, nebo byl počet pracovních dní nižší, bude vaše průměrná odměna za hodinu práce vyšší – a proto vám naroste čistý plat.

DNP určí, kolik dostanete, pokud onemocníte
DNP znamená Denní vyměřovací základ, a je to základ pro výpočet nemocenské. Ale pozor, není to částka, kterou dostanete, nýbrž základ vycházející z vašeho platu za poslední rok. Z něj se počítá podíl – podle toho, jak dlouho jste nemocní. Do 30. kalendářního dne pracovní neschopnosti je to 60 % DNP, od 31. do 60. dne 66 % DNP a od 61. dne 72 % DNP.

Výplatní páska má řadu dalších položek, například započítává prémie nebo srážky za stravenky. Stejně tak může být výpočet daně složitější, pokud uplatňujete některou ze slev na dani. S nimi si už snadno poradí daňová kalkulačka. Popsané pojmy, které najdete přehledně zobrazené i na interaktivní pásce, jsou ale ty nejdůležitější, které je dobré v rámci základů finanční gramotnosti znát.

Mohlo by vás zajímat