3 možnosti jak odevzdat daňové přiznání

Brigáda a účet od ČS

20. ledna 2022

10 minut

Chystáte se podat daňové přiznání za rok 2021? Máte několik možností, jak to udělat.

1) Daňové přiznání online

Daňové přiznání online můžete podat 4 způsoby:

Přes Bankovní IDentitu 

Díky Bankovní IDentitě od České spořitelny podáte daňové přiznání na pár kliknutí. Na stránkách www.mojedane.cz s ní vstoupíte do online finančního úřadu. A protože Bankovní IDentita je něco jako vaše digitální občanka, hned bude jasné, že jste to vy.     

Co budete potřebovat? 

Bankovní IDentitu, ale tu už přece máte. Tvoří ji vaše přihlašovací údaje do George. Postup je jednoduchý.

Bankovní IDentita vám pomůže založit i datovou schránku na Portálu občana. Díky ní si pak už nebudete muset pamatovat další přihlašovací údaje.

Přes datovou schránku 

Pokud vlastníte datovou schránku, máte povinnost podat daňové přiznání přes ni. Jinak byste platili pokutu. Nemusíte ale nutně podat přiznání přes datovou schránku, můžete použít i Bankovní IDentitu nebo zaručený elektronický podpis.

Co budete potřebovat?   

Jestli datovou schránku nemáte, můžete si ji zdarma zřídit. Klidně online – na pár kliknutí na Portálu občana. Nebo se můžete vydat na kterýkoli Czech Point, tedy například na poštu. Jako fyzická osoba se prokážete občanským průkazem, jako OSVČ ještě živnostenským listem, pokud nejste zapsaní v registru osob. Právnické osoby mají povinnost si o datovou schránku zažádat a prokazují se buď zápisem v registru osob, nebo dokumenty o zřízení právnické osoby.  
 
Daňové přiznání pak vyplníte na počítači a pošlete na finanční úřad přes datovou schránku, přičemž přiložíte veškeré nutné dokumenty a přílohy. Alternativně lze datovou schránku použít i obdobně jako Bankovní IDentitu – tedy že přes ni podepíšete přiznání vyplněné na portálu www.mojedane.cz.

Přes internet s elektronickým podpisem

Daňové přiznání vyplníte na počítači, opatříte je elektronickým podpisem a odešlete na finanční správu.

Přes internet bez podpisu (pak ale musíte zajít na úřad)

Daňové přiznání vyplníte na internetu, odešlete je bez podpisu, a poté odevzdáte na příslušném finančním úřadě podepsaný formulář, který se vztahuje k elektronickému daňovému přiznání.  V takovém případě ale není případná splněna povinnost, že jste přiznání podali elektronicky (a hrozí vám pokuta).

Kdy se podává daňové přiznání online? 
Posledním termínem pro elektronické podání v roce 2022 je pondělí 2. květen, což je o měsíc později, než když podáte přiznání papírově. Vzhledem k tomu, že online funguje pořád, nemusíte se ohlížet na úřední hodiny a daňově přiznávat můžete podat i pár minut před půlnocí. Ohlídat si musíte jen funkční připojení k internetu.
Na stránkách mojedane.cz bude možné podat daň z příjmu fyzických osob za zdaňovací období 2021 od druhé poloviny února 2022.

 

2) Fyzicky na finančním úřadě

Daňové přiznání odevzdáváte osobně s vyplněnými formuláři na místně příslušný finanční úřad. Formuláře dostanete buďto přímo na finančním úřadě, nebo si je můžete stáhnout z webu.

Co budete potřebovat? 

  • Vyplněné a podepsané formuláře;
  • Veškerá potvrzení pro slevy na daních, které uplatňujete (třeba nezdanitelná částka na manželku/manžela, sleva pro poživatele starobního důchodu, hodnota poskytnutých darů, penzijní připojištění se státním příspěvkem či soukromé životní pojištění);
  • Potvrzení, která dokládají vaše příjmy, například od zaměstnavatele.

Kdy a kam odevzdat daňové přiznání na FÚ?
Termín je do 1. 4. 2022. Na finanční úřad, který přísluší k vaší adrese trvalého bydliště. Daňové přiznání se odevzdává na podatelně. Mějte připravenou i jeho kopii, kterou vám zde orazítkují. Poslouží vám jako potvrzení, že jste daňové přiznání podali.

3) Fyzicky na poště

Pokud nestihnete odevzdat daňové přiznání příslušnému finančnímu úřadu do konce úředních hodin, můžete ho poslat poštou. 

Co budete potřebovat? 

  • Vyplněné a podepsané formuláře;
  • veškerá potvrzení pro slevy na daních, které uplatňujete (třeba nezdanitelná částka na manželku/manžela, sleva pro poživatele starobního důchodu, hodnota poskytnutých darů, penzijní připojištění se státním příspěvkem či soukromé životní pojištění);
  • potvrzení, která dokládají Vaše příjmy, například od zaměstnavatele;
  • obálku a také vyplněný podací lístek. Je dobré posílat daňové přiznání doporučeně, máte tak důkaz, že bylo skutečně odesláno.

Kdy a kam odevzdat daňové přiznání na poště? 
Když doporučeně odešlete podepsané formuláře s nutnými přílohami kdykoli v průběhu prvního dubnového dne, je to v pořádku. Pošty mají často delší úřední hodiny než finanční úřady, takže daňové přiznání můžete poslat třeba i v šest večer těsně před zavíračkou. V Praze i v Brně můžete zásilku podávat ještě pár minut před půlnocí, pošty v centru obou měst fungují až do 24:00. Daňové přiznání můžete odevzdat na jakékoliv poště, která má ještě otevřeno.

Důležité termíny

Do 15. 2. 2022 – je třeba podepsat v účtárně vašeho zaměstnavatele tzv. roční zúčtování daně, což je obdoba daňového přiznání pro zaměstnané. Do tohoto data je také potřeba dodat veškeré doklady o případných slevách na dani nebo odečitatelných položkách.

1. 4. 2022 – poslední termín, pokud daňové přiznání podáváte sami (2. 5. 2022 v případě elektronického podání).

Do 2. 5. 2022 – do tohoto data musejí osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ) podat také přehled příjmů pro pojištění: zdravotní své zdravotní pojišťovně a sociální České správě sociálního zabezpečení. (1. 6. 2022 v případě elektronického podání daňového přiznání, resp. 1. 8. 2022 v případě, že vám daňové přiznání zpracoval a podal daňový poradce).

1. 7. 2022 – pokud za vás daňové přiznání zpracovává daňový poradce. Vy jako plátce daně v takovém případě pouze udělíte plnu moc daňovému poradci a ten již všechny další úkony obstará za vás.
 

Článek má pouze informativní charakter. Nejedná se o daňové poradenství, jen o základní, zjednodušený a ne zcela úplný přehled obecných pravidel. Jak se konkrétně promítne do daní, záleží na detailech případu. Doporučujeme konzultaci z řad daňových odborníků.

Pokračujte dále